Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 18
Tập 30, số 3 2020

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐỐI VỚI COVID-19, NĂM 2020: MỘT KHẢO SÁT NHANH TRỰC TUYẾN

KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF HANOI MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS ON COVID-19: AN ONLINE QUICK SURVEY
Tác giả: Lê Minh Đạt, Kiều Thị Hoa, Nguyễn Thị Minh Thúy, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Hữu Đức Anh, Bùi Thị Ngọc Minh, Đỗ Thị Thanh Toàn
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang phỏng vấn trực tiếp trên 354 sinh viên hệ bác sĩ đang học tập tại trường Đại học Y Hà Nội nhằm mô tả kiến thức thái độ của sinh viên đối với đại dịch COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn sinh viên Đại học Y Hà Nội đều có kiến thức đúng về dịch bệnh COVID-19 tuy nhiên chỉ có 49 người đã trả lời đúng cả 13 câu hỏi (chiếm tỷ lệ 13,84%). Có 94,92% sinh viên sẵn sàng rửa tay bằng xà phòng thường xuyên để có thể ngăn ngừa sự lây nhiễm và hơn 97,18% tin tưởng vào vai trò của cán bộ, nhân viên y tế trong kiểm soát lây lan COVID-19. Bên cạnh đó có 73,16% sinh viên hệ bác sĩ trường Y Hà Nội tình nguyện tham gia vào công tác phòng chống dịch trong cộng đồng và 96,05% sẵn sàng đăng ký tiêm ngay lập tức nếu có vắc-xin phòng bệnh COVID-19. Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, sinh viên Y sẽ là lực lượng tham gia phòng chống dịch nên cần điều chỉnh phương pháp và hình thức truyền thông cho phù hợp để tăng hiệu quả khi thực sự tham gia chống dịch
Summary:
A cross-sectional study of 354 students who studying at Hanoi Medical University aims to describe the knowledge and attitudes on COVID-19 pandemic. The results show that most of Hanoi Medical University students have accurate knowledge about the COVID-19 epidemic, but only 49 people answered all 13 questions correctly (equal to 13.84%). 94.92% of students are willing to wash their hands with soap regularly to prevent infection and more than 97.18% believe in the role of health workers in controlling COVID- 19. Besides, 73.16% of students volunteered to participate in epidemic prevention in the community and 96.05% were ready to register for immediate injection if a vaccine is available. In the context that complex pandemic still on going, medical student will participate in epidemic prevention, it is needed adjust the traing method, communication methods to have higher effective when they join the action.
Từ khóa:
SARS-CoV-2; sinh viên Đại học Y Hà Nội; kiến thức thái độ; COVID-19
Keywords:
SARS-CoV-2; Hanoi Medical University students; attitude knowledge; COVID-19
File nội dung:
o200318.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log