Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 87
Tập 30, số 3 2020

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG BỆNH TAY CHÂN MIỆNG CỦA PHỤ HUYNH TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU, 2019-2020

KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICE, AND RELATED FACTORS FOR PREVENTION OF HAND, FOOT, AND MOUTH DISEASE AMONG PARENTS IN BA RIA CITY, BA RIA VUNG TAU PROVINCE, 2019-2020
Tác giả: Hoàng Quốc Cường, Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 200 hộ gia đình được thực hiện tại thành phố Bà Rịa nhằm mô tả kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan về bệnh tay chân miệng của phụ huynh. Qua phân tích cho thấy, phụ huynh có kiến thức khá tốt về đối tượng dễ mắc bệnh tay chân miệng nhưng lại chưa có kiến thức đầy đủ về đường lây truyền, triệu chứng bệnh và các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng (TCM). Kết quả của nghiên cứu cũng cho thấy nhóm tuổi của phụ huynh càng lớn thì tỷ lệ mắc bệnh TCM càng thấp, cụ thể nhóm trẻ sinh ra từ nhóm phụ huynh trên 50 tuổi có khả năng mắc TCM bằng ½ nhóm trẻ sinh ra từ phụ huynh nhóm tuổi từ 20-34 tuổi có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Vì thế cần có các hoạt động can thiệp nâng cao kiến thức về dịch tễ đặc biệt đối tượng phụ huynh trẻ tuổi và tiếp tục duy trì các chương trình khác nhằm khống chế tốt nhất tình hình bệnh TCM tại cộng đồng
Summary:
A cross-sectional study of over 200 households was conducted in Ba Ria City. We aim to describe the knowledge, attitude, practice, and related factors in the prevention of hand, foot, and mouth disease (HFMD) among parents. The analysis shows that parents had a good knowledge of the subjects who were susceptible to HFMD but did not have sufcient knowledge about transmission routes, disease symptoms, and measures to prevent HFMD. There was a statistically signifcant association between age of parents and the prevalence of HFMD infection, the probability of contracting HFMD was lower among children of older parents over 50 years old in comparing with parents from 20 to 34 years old (P <0.05). Therefore, there is a need to implement intervention activities to improve epidemiological knowledge, especially for young parents, and continue to maintain other programs in order to control the situation of HFMD in the community.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; thực hành; bệnh tay chân miệng; cộng đồng
Keywords:
Knowledge; attitude; practice; hand; foot and mouth disease; community
File nội dung:
o200387.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log