Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 134
Tập 30, số 3 2020

MỐI LIÊN QUAN GIỮA MỔ ĐẺ VÀ TÌNH TRẠNG NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ NHỎ: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THUẦN TẬP TẠI HUYỆN CẨM GIẢNG, TỈNH HẢI DƯƠNG

RELATIONSHIP BETWEEN CEASAREAN SECTION AND RESPIRATORY MOBIDITY AMONG INFANTS: RESUTS OF A COHORT STUDY IN CAM GIANG DISTRICT, HAI DUONG PROVINCE
Tác giả: Trần Hữu Bích, Lê Tự Hoàng
Tóm tắt:
Nghiên cứu tiến hành nhằm xác định mối liên quan giữa mổ đẻ và tình trạng bệnh hô hấp cấp tính ở trẻ ở giai đoạn 9 tháng sau sinh. Đây là một nghiên cứu thuần tập, sử dụng dữ liệu của mẫu toàn bộ 403 cặp mẹ-trẻ thuộc huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Tình trạng phơi nhiễm là mổ đẻ, tình trạng bệnh là triệu chứng nhiễm khuẩn hô hấp cấp. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ mổ đẻ tại cộng đồng là 38%, trẻ có triệu chứng ho kèm khó thở ở tháng thứ nhất, tư, sáu và chín là 7,2 %, 13,4 %, 14,9 % và 19,8%. Trẻ nhũ nhi sinh mổ có nguy cơ mắc triệu chứng hô hấp cấp tính cao gấp khoảng 2 lần so với trẻ sinh thường. Kết luận: Tỷ lệ mổ đẻ cần được kiểm soát nhằm cải thiện tình trạng bệnh hô hấp trẻ ở trẻ.
Summary:
This study aims to determine the relationship between cesarean section and acute respiratory disease in children during 9 months postpartum. This is cohort study, using data of 403 mother - infant dyads in Cam Giang district, Hai Duong province. The exposure is caesarean section; the disease is a symptom of acute respiratory infection including cough with breathing difculties. Results showed that the rate of cesarean section in the community was 38%, the rate of infants with symptoms of cough and breathing difculties in the frst, fourth, six and nine months were 7.2%, 13.4%, 14.9% and 19.8% respectively. Caesarean infants are about 2 times more likely to suffer from acute respiratory symptoms than vaginal delivery infants. Conclusion: Caesarean birth rate needs to be controlled to improve the respiratory health status of infants.
Từ khóa:
Mổ đẻ; nhiễm khuẩn hô hấp cấp; nghiên cứu thuần tập; sức khỏe trẻ sơ sinh
Keywords:
Caesarean section; acute respiratory infections; cohort study; infant health
File nội dung:
o2003134.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log