Thứ năm, 21/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 55
Tập 30, số 3 2020

PHÁT TRIỂN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY VÀ ĐỘ ĐẶC HIỆU CỦA KỸ THUẬT PCR VÀ LAMP TRONG VIỆC PHÁT HIỆN BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI

EVALUATION OF PCR AND LAMP TECHNIQUES FOR DETECTION OF BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI
Tác giả: Bùi Thị Lan Anh, Phạm Thị Hà Giang, Lê Thị Lan Anh, Võ Viết Cường, Phạm Việt Hùng, Quế Anh Trâm, Irina Zakharova, Dmitry Viktorov
Tóm tắt:
Trong những năm gần đây, sự ghi nhận các trường hợp bệnh melioidosis, nhiễm trùng phổi do vi khuẩn Gram (-) B. pseudomallei, gia tăng đáng kể trên thế giới. Điều này được giải thích do sự lây lan bệnh tăng và các phương pháp chẩn đoán bệnh ngày càng hiện đại, chính xác hơn. Chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm phát triển và đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu của hai kỹ thuật PCR, LAMP trong việc phát hiện Burkholderia pseudomallei. Mồi được thiết kế dựa trên trình tự gen ofr2 thuộc hệ thống tiết type III (TTSS1). Kỹ thuật PCR và LAMP đã phát hiện được B. pseudomallei phân lập từ chủng lâm sàng với giới hạn phát hiện là 10 CFU/ml. Đối với các mẫu ADN tách từ chủng vi khuẩn pha với đất, giới hạn phát hiện của LAMP là 102CFU/ml cao hơn PCR (104CFU/ml). Độ đặc hiệu của PCR và LAMP lần lượt là 100% và 95%. Trong chẩn đoán melioidosis, PCR có thể hữu ích trong phương pháp khẳng định tại phòng thí nghiệm, LAMP phù hợp trong sàng lọc nhanh.
Summary:
In recent years, the record of cases of melioidosis caused by B. pseudomallei has increased signifcantly in the world. This is explained by the increased disease spread and the improvements in accurately and rapidly detection of pathogen. This study aims to develop and evaluation two techniques PCR and LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplifcation) for detection of Burkholderia pseudomallei. Primers are designed based on the sequence ofr2 gene of type III secretion system (TTSS1). The isolated clinical B. pseudomallei strains have detected by PCR and LAMP techniques with a sensitivity of 10 CFU/ml. For DNA samples isolated from soil-mixed bacteria, the LAMP detection limit was 102 CFU/ml higher than PCR (104 CFU/ ml). Specifcity of PCR and LAMP are 100% and 95%, respectively. In the diagnosis of melioidosis, PCR can be useful in laboratory confrmatory methods, LAMP is suitable for rapid screening.
Từ khóa:
Melioidosis; Burkholderia pseudomallei; PCR; LAMP
Keywords:
Melioidosis; Burkholderia pseudomallei; PCR; LAMP
File nội dung:
o200355.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log