Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 112
Tập 30, số 3 2020

THỰC TRẠNG KỲ THỊ VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ ARV TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THANH HOÁ, NĂM 2019

SITUATION OF STIGMA AND DISCRIMINATION OF PATIENTS ON ARV TREATMENT AT THANH HOA PROVINCE CENTER FOR DISEASE CONTROL, IN 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hường, Phan Thị Thu Hương, Lê Bảo Châu, Hoàng Bình Yên
Tóm tắt:
Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả thực trạng kỳ thị và phân biệt đối xử (KT - PBĐX) của bệnh nhân điều trị ARV tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá, năm 2019. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 258 người tham gia thông qua phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi có cấu trúc. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ bị KT-PBĐX là 17,4% trong đó 13,1% trải qua cảm giác bị người khác đồn đại về mình vì tình trạng HIV chiếm tỷ lệ cao nhất, thấp nhất là không tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo; bị quấy nhiễu/lạm dụng thân thể; bị PBĐX bởi người nhiễm HIV đều chiếm 0,4% tổng người tham gia nghiên cứu. Từ kết quả này chúng tôi đề xuất cần tiếp tục quan tâm đến bệnh nhân đang điều trị ARV, đặc biệt người độc thân, người chưa có việc làm, giúp bệnh nhân tiếp cận và duy trì, tuân thủ chăm sóc và điều trị HIV/ AIDS tốt hơn, góp phần cải thiện sức khoẻ, chất lượng cuộc sống.
Summary:
The study was conducted to describe the status of stigma and discrimination of patients on ARV at Thanh Hoa Province Center for Disease Control, 2019. The cross-sectional descriptive study was conducted on 258 participants through face-to-face interviews with structured questionnaires. The results showed that the percentage of stigma and discrimination was 17.4%, of which 13.1% experienced the feeling of being rumored about being others because of HIV prevalence, the lowest was not participate in religious belief activities; physical harassment / abuse; Stigma and discrimination by people living with HIV accounted for 0.4% of the total number of participants. From this result, we propose that further attention should be paid to patients on ARV treatment, especially single people, not yet employed, to help patients access and maintain, adhere to HIV/AIDS care and treatment better, contributing to improving health, life quality.
Từ khóa:
Kỳ thị và phân biệt đối xử; bệnh nhân điều trị ARV; Thanh Hoá; năm 2019
Keywords:
Stigma and discrimination; ARV patients; Thanh Hoa; 2019
File nội dung:
o2003112.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log