Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 72
Tập 30, số 3 2020

THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI VÀ CHẤT LƯỢNG SỐ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN TIÊM CHỦNG QUỐC GIA TẠI ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2019

IMPLEMENTATION STATUS AND QUALITY OF DATA ON THE NATIONAL IMMUNIZATION INFORMATION SYSTEM IN SON LA PROVINCE IN 2019
Tác giả: Hoàng Thị Minh Thùy, Trần Thị Lan Anh, Dương Thị Hồng, Lê Thị Thanh Xuân, Phạm Quang Thái
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La từ tháng 5/2019 – 4/2020 với mục tiêu mô tả thực trạng triển khai hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (hệ thống) và đánh giá tính đầy đủ, tính chính xác của số liệu trên hệ thống. Kết quả cho thấy điện và internet không ổn định ở một số cơ sở. Máy in và máy đọc mã vạch còn rất thiếu (21,5% và 3%). 87,6% số cán bộ có kĩ năng sử dụng hệ thống tương đối tốt. 77,5% cơ sở y tế nhập liệu theo đúng quy trình sau buổi tiêm chủng. Tuy nhiên 79,7% các cơ sở y tế khi làm báo cáo tiêm chủng hàng tháng chưa thể sử dụng hoàn toàn số liệu trên hệ thống. Hệ thống giúp giảm thời gian lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo tiêm chủng. 98,7% cơ sở không có kinh phí triển khai nhưng vẫn quản lý được 96,8% đối tượng. 84,7% đối tượng có thông tin nhân khẩu học trên hệ thống trùng với thông tin trên hồ sơ quản lý, tuy nhiên chỉ 50,5% đối tượng được quản lý có thông tin tiền sử tiêm vắc xin trên hệ thống trùng khớp với thông tin ghi trên sổ/ phiếu tiêm chủng. Chỉ 3/8 cơ sở khớp số tiêm BCG và 50% khớp số tồn vắc xin giữa sổ và hệ thống. Cần tăng cường giám sát hỗ trợ, tập huấn cho cán bộ y tế cũng như chủ động kiểm soát số liệu trên hệ thống của mình một cách thường xuyên tại mỗi đơn vị.
Summary:
The cross-sectional study was conducted in Son La province from May 2019 to April 2020 which aim to describe the National Immunization Information System (NIIS) implementation and assessing the completeness, accuracy of the data on the NIIS. The results show that electricity and internet are still unstable in some facilities. Printers and barcode readers are in short supply (21.5% and 3% respectively). 87.6% of the staff are relatively good at using NIIS. 77.5% of medical facilities input data according to the right process after the vaccination session. However, 79.7% of health facilities making reports have to combine information from multiple sources to be sufcient. The system helps reduce the time for planning and summarizing immunization reports. 98.7% of facilities have no funding to deploy the NIIS but still manage 96.8% of EPI subjects. 84.7% of subjects matched the demographic information, but only 50.5% matched the information on vaccines. Only 3 out of 8 facilities match the number of BCG injections and 50% match the information between vaccination book and NIIS. There is a need to strengthen monitoring of support and training for health workers as well as proactively control data on their System on a regular basis
Từ khóa:
Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia; tiêm chủng; Sơn La
Keywords:
National immunization information system; vaccinations; Son La
File nội dung:
o200372.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log