Thứ hai, 18/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 49
Tập 30, số 3 2020

THỰC TRẠNG VÀ MONG MUỐN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỀ VĂN HÓA TỔ CHỨC BỆNH VIỆN K TẠI HÀ NỘI NĂM 2018

ORGANIZATIONAL CULTURE AT VIETNAM NATIONAL CANCER HOSPITAL IN HANOI 2018
Tác giả: Nguyễn Tiến Quang, Trần Thị Thanh Hương
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng và mong muốn của nhân viên y tế (NVYT) về văn hóa tổ chức của Bệnh viện K năm 2018. Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 678 cán bộ từ khối lâm sàng và phòng chức năng của Bệnh viện K; sử dụng bộ công cụ OCAI để các đối tượng nghiên cứu tự điền. Kết quả cho thấy văn hóa cấp bậc chiếm ưu thế với số điểm 27,4/100 nhưng mong muốn của NVYT trong tương lai là văn hóa gia đình. Trong “đặc tính nổi bật”, văn hóa gia đình giữ số điểm cao nhất với 28,6/100 hiện tại và 30,7/100 tương lai. Văn hóa cấp bậc đang tồn tại trong cách điều hành của “người lãnh đạo” bệnh viện (25,7/100 điểm) nhưng NVYT mong muốn tương lai người lãnh đạo có xu hướng văn hóa gia đình. Về đặc tính “quản lý nhân viên” và “đặc điểm gắn kết” thì văn hóa cấp bậc chiếm ưu thế với số điểm là 29,7/100 và 28,1/100. Đối với 02 đặc tính “chiến lược nổi trội” và “tiêu chí thành công”, NVYT cho rằng văn hóa gia đình đóng góp không nhỏ trong hiện tại (27,2/100 điểm và 26/100 điểm) và giữ vững loại hình văn hóa này trong tương lai. Nghiên cứu cho thấy văn hóa cấp bậc đang chiếm ưu thế tại Bệnh viện K nhưng mong muốn của NVYT trong tương lai là tăng xu thế văn hóa gia đình và văn hóa sáng tạo.
Summary:
Study objective is to describe organizational culture of medical staff at Vietnam National Cancer Hospital. A cross-sectional descriptive study was conducted on 678 staff in the clinical and functional departments, using the self-flling OCAI toolkit. Results show that hierarchy culture is predominant with a score of 27.4/100 but health workers would prefer a clan culture. In terms of “outstanding characteristics”, clan culture holds the highest score of 28.6/100 at present and 30.7/100 in the future. The hierarchy culture mainly exist within the hospital management (25.7/100 points), but medical staff expect that in the future management will move in the clan culture direction. Regarding “employee management” and “cohesion characteristics”, the hierarchy culture prevailed with the score of 29.7/100 and 28.1/100. Regarding the two characteristics of “outstanding strategy” and “criteria of success”, health workers think that clan culture contributes signifcantly at present (27.2/100 points and 26/100 points) and they would like to maintain this type of culture in the future. The study fngure out hierarchy culture is dominant at Vietnam National Cancer Hospital but health workers prefer moving toward a culture of clan and adhocracy in the future.
Từ khóa:
Văn hóa tổ chức; bệnh viện K; văn hóa gia đình; văn hóa sáng tạo; văn hóa thị trường; văn hóa cấp bậ
Keywords:
Organizational culture; Vietnam National Cancer Hospital; clan culture; adhocracy culture; market culture; hierarchy culture
File nội dung:
o200349.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log