Thứ bảy, 19/09/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi tại một số quận huyện ở Hà Nội, năm 2019
Những rào cản trong sử dụng dịch vụ y tế và triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số tại một số tỉnh Việt Nam, 2019
Hiệu quả bẫy Gravid Aedes Trap trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, 2018-2019
ads
Trang: 106
Tập 30, số 5 2020

ẢNH HƯỞNG CỦA KHÁNG THỂ TRONG SỮA MẸ ĐỐI VỚI ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VỚI VẮC XIN PHÒNG TIÊU CHẢY DO ROTAVIRUS Ở TRẺ EM VIỆT NAM

INFLUENCE OF ANTIBODIES IN BREAST MILK TO IMMUNE RESPONSE TO ROTAVIRUS VACCINE IN VIETNAMESE CHILDREN
Tác giả: Nguyễn Vân Trang, Nguyễn Hiền Anh, Nguyễn Phương Anh, Chử Thị Ngọc Mai, Lê Thị Khánh Ly, Trần Thị Nguyệt Lan, Nguyễn Minh Hồng, Đặng Đức Anh, Tessa Braeckman, Pierre Van Damme, Vũ Đình Thiểm
Tóm tắt:
Kháng thể mẹ truyền qua nhau thai hoặc qua sữa có thể làm giảm hiệu lực của vắc xin rota uống ở các nước đang phát triển. Nghiên cứu này nhằm mô tả ảnh hưởng của kháng thể trong sữa mẹ đối với đáp ứng miễn dịch với vắc xin phòng tiêu chảy do rotavirus ở Việt Nam, 2015 – 2017. Trong nghiên cứu này 189 trẻ khoẻ mạnh, chia thành 3 nhóm có bú hoàn toàn hoặc 1 phần sữa mẹ và uống hoàn toàn sữa công thức được tuyển chọn và cho uống vắc xin Rotarix. Mẫu máu của trẻ và sữa mẹ được lấy ở thời điểm trước khi uống vắc xin, sau liều 1(~50% số trẻ) và sau liều 2 một tháng để đánh giá đáp ứng miễn dịch IgA đặc hiệu rotavirus. Kết quả cho thấy, sau cả 2 liều vắc xin, tỷ lệ chuyển đổi IgA và hiệu giá IgA không khác biệt giữa các nhóm trẻ (76,2% bú mẹ hoàn toàn, 80,6% uống sữa công thức và 69,2% bú mẹ một phần). Tỷ lệ trẻ có hiệu giá kháng thể sau 2 liều vắc xin ~93% ở các nhóm. Như vậy chúng tôi không thấy ảnh hưởng của kháng thể trong sữa mẹ đến tính sinh miễn dịch của vắc xin rota ở Việt Nam.
Summary:
Maternal antibody via placenta or breast milk could reduce rotavirus vaccine efcacy in developing countries. This study aims to describe the influence of antibodies in breast milk to immune response to rotavirus vaccine in Vietnamese children. In this study 189 healthy infants, divided into 3 groups (strict breastfed, strict formula fed and mix of breast fed and formula) were enrolled and given Rotarix vaccine. Serum samples and milk were collected before vaccination dose 1 and 2 (50% of children) and 4 weeks after the 2nd dose for measuring RV-IgA responses. The results showed that 38.1% of children had RVspecifc IgA antibodies below detection level before vaccination. This ratio at 4 weeks postdose 1 and post-dose 2 increased to 91.4% and 93.8% respectively. After 2 doses of vaccine, no difference between seroconversion rates and IgA titers between groups. Thus, no influence of breastmilk to both doses of rotavirus vaccine was observed in Vietnamese children.
Từ khóa:
Vắc xin rota; sữa mẹ; kháng thể IgA tiêu chảy cấp; trẻ em; Việt Nam
Keywords:
Rotavirus vaccine; breast milk; IgA; acute diarrhea; children; Vietnam
File nội dung:
o2005106.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log