Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 137
Tập 30, số 6 2020

BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÍNH SINH MIỄN DỊCH CỦA VẮC-XIN EV71 TOÀN PHẦN BẤT HOẠT TRÊN ĐỘNG VẬT

PREMELITARY EVALUATION OF THE IMMUNOGENICITY OF THE WHOLE VIRION INACTIVATED ENTEROVIRUS 71 VACCINE IN ANIMAL
Tác giả: Nguyễn Thị Yến Nhi, Võ Trần Ngọc Trinh, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Thị Hạnh Lan, Hoàng Ngọc Khánh Quỳnh, Lê Thị Liên, Lê Hà Tầm Dương, Cao Thị Bảo Vân
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu bước đầu đánh giá tính sinh miễn dịch trên chuột nhắt trắng của vắc-xin phòng bệnh tay chân miệng do EV71 toàn phần bất hoạt được phát triển từ chủng lưu hành ở Việt Nam. Kháng nguyên EV71 sau khi tinh chế được đánh giá độ tinh sạch và tính đặc hiệu kháng nguyên. Chuột Balb/c 6-8 tuần tuổi được gây đáp ứng miễn dịch bằng đường tiêm bắp, với 2 mũi tiêm cách nhau 28 ngày. Các nhóm thử nghiệm gồm các nồng độ kháng nguyên 0,1µg; 0,5µg; 1,0µg có tá chất nhôm và không có tá chất nhôm, hai nhóm đối chứng PBS và tá chất nhôm. Kết quả phân tích hiệu giá kháng thể IgG cho thấy việc bổ sung tá chất nhôm cho đáp ứng miễn dịch cao hơn so với không bổ sung tá chất nhôm; đáp ứng miễn dịch ghi nhận được ở tất cả các nhóm sau mũi 1. Mũi tiêm 2 cho đáp ứng miễn dịch cao hơn đáng kể so với mũi 1, nồng độ kháng nguyên 0,5µg trở đi kết hợp với tá chất nhôm cho đáp ứng miễn dịch tương đương nhau sau mũi tiêm thứ 2. Kết quả bước đầu cho thấy vắc xin có khả năng tạo đáp ứng miễn dịch trên động vật thí nghiệm.
Summary:
Whole virion inactivated Hand Foot and Mouth Disease vaccine against enterovirus 71 (EV71) developed from candidate strain in Vietnam was evaluation of the immunogenicity in mice. The purifed inactivated EV71 antigen was characterized the purity and antigenic properties. Balb/c mice between 6-8 weeks old were intramuscular immunized with two injections at 4-week intervals. The animals were assigned to 6 groups at different antigen dose 0.1µg; 0.5µg; 1µg with or without aluminum hydroxide, 2 control groups with PBS or aluminum hydroxide only. The ELISA results showed that the groups receiving antigen formulated with aluminum hydroxide had higher IgG titer compared to groups receiving antigen alone; the immune response was elicited in all of immunized groups after the primary injection and signifcantly higher after the booster doses. The doses from 0.5µg and higher with aluminum adjuvant produced equivalent titers of IgG. The vaccine has been premelitary exhibited the immunogenicity.
Từ khóa:
Vắc-xin bất hoạt EV71; tá chất nhôm; tính sinh miễn dịch
Keywords:
Incativated EV71 vaccine; Aluminum Adjuvand; Immunogenicity
File nội dung:
o2006137.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log