Thứ tư, 16/06/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Kết quả điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại tuyến xã miền núi taị Thanh Hóa (2017)
Thực trạng hoạt động giám sát tử vong ở cộng đồng tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội năm 2017
Nghiên cứu tối ưu hóa và thiết lập qui trình sản xuất vắc xin sởi bán thành phẩm trên chai nhựa 10 tầng
Trang: 42
Tập 30, số 6 2020

CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN Y TẾ CỦA BỆNH NHÂN VIÊM NÃO VI RÚT TẠI CƠ SỞ Y TẾ 3 TỈNH TÂY BẮC: SƠN LA, ĐIỆN BIÊN VÀ LÀO CAI, 2017-2019

DIRECT MEDICAL EXPENDITURE OF ACUTE VIRAL ENCEPHALITIS PATIENTS AT HEALTH FACILITIES OF THREE NORTH-WEST PROVINCES: SON LA, DIEN BIEN AND LAO CAI, 2017-2018
Tác giả: Vũ Vi Quốc, Nguyễn Thị Thi Thơ, Ngô Huy Tú, Ngũ Duy Nghĩa, Trần Ngọc Thanh, Phạm Thị Cẩm Hà, Nguyên Tiến Dũng, Đoàn Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Sửu, Hoàng Minh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Vũ Sinh Nam, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Viêm não cấp do vi rút gần đây có xu hướng dịch chuyển từ các tỉnh Đông Bắc sang Tây Bắc, trong đó, 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lào Cai có số mắc cao nhất. Áp dụng phương pháp tính chi phí dịch vụ điều trị tại cơ sở y tế, nghiên cứu nhằm xác định chi phí trực tiếp cho y tế và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân viêm não vi rút cấp điều trị tại cơ sở y tế 3 tỉnh Tây Bắc: Sơn La, Điện Biên và Lào Cai, 2017-2019. Nghiên cứu thực hiện trên quan điểm của người cung cấp dịch vụ, toàn bộ chi phí trực tiếp cho điều trị được đưa vào phân tích. Kết quả điều tra trên 456 bệnh nhân cho thấy chi phí điều trị trực tiếp cho y tế trung bình của mỗi bệnh nhân mắc viêm não vi rút là 8.010.875 đồng. Trong đó bệnh nhân phải chi trả 414.299 đồng, tương đương 5,2% tổng chi phí, phần còn lại do nhà nước chi trả qua bảo hiểm y tế. Chi phí ở trung vị là 5.844.793 đồng. Hai hạng mục y tế chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí của bệnh nhân gồm chi phí thuốc, máu, dịch truyền (3.358.140 đồng, chiếm 41,9%) và chi phí giường bệnh (2.349.215 đồng, chiếm 29,3%). Chi phí điều trị trực tiếp viêm não vi rút có mối liên quan với nhóm tuổi và số ngày điều trị của bệnh nhân.
Summary:
Recent years, acute viral encephalitis (AVE) hase tendency of moving from NorthEast to North-West provinces. In the region, Sơn La, Đien Bien và Lao Cai provinces have recorded with highest number of AVE. Using the health facility-based costing, this study aims to estimate the direct medical expenditure and related factors of acute encephalitis patients at hospitals of three provinces: Son La, Dien Bien and Lao Cai, 2017-2019. All direct health service expenditure at the hospitals were analysed. The results indicated the average direct medical expenditure of each AVE patient is 8.010.875 VND. Of those, the patient has to pay 414.299 VND (5.2% of total expenditure), and remain was paid by government via health insurance. The median expenditure for an acute viral encephalitis is 5.844.793 VND. Two highest costing categories for acute viral encephalitis treatment at hospitals are medicine, blood, infusion (3.358.140 VND, 41.9%) and patient bed (2.349.215 VND, 29.3%). There are correlation between direct medical expenditure and patient’s age group and number of treatment days at hospitals.
Từ khóa:
Viêm não cấp do vi rút; chi phí điều trị viêm não vi rút; 3 tỉnh Tây Bắc
Keywords:
Acute viral encephalitis; AVE treatment expenditure; 3 North-West provinces
File nội dung:
o200642.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log