Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 131
Tập 30, số 6 2020

ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH NHIỆT CỦA CHỦNG GỐC VÀ CHỦNG SẢN XUẤT BEIJING-1 TRÊN TẾ BÀO VERO CHO VẮC XIN VIÊM NÃO NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

TEMPERATURE STABILITY OF BEIJING-1 MASTER SEED STRAIN AND WORKING SEED STRAIN FOR PRODUCTION OF INACTIVATED JAPANESE ENCEPHALITIS VACCINE ON VERO CELL IN VIETNAM
Tác giả: Nguyễn Thị Lý, Huỳnh Thị Phương Liên, Đỗ Tuấn Đạt, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Kim Bách, Nguyễn Hoàng Tùng, Đinh Duy Kháng
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tính ổn định nhiệt của chủng gốc và chủng sản xuất cho vắc xin viêm não Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian từ 2010 - 2020 bằng kỹ thuật tạo đám hoại tử (PFU) trên tế bào Vero. Kết quả cho thấy, chủng gốc mã số BV- MSV-0210 và chủng sản xuất mã số BV- WSV-0310 bảo quản trong ni tơ lỏng (-196oC) đều ổn định sau 10 năm với hiệu giá tương ứng là 7,89 log FPU/ml và 7,53 log FPU/ml. Hiệu giá của chủng gốc BV-WSV-0310 khi lưu giữ ở -20oC sau 1 tháng giảm còn 7,33 log FPU/ml (giảm 0,61 log FPU/ml); sau 3 tháng còn 6,03 log FPU/ml; sau 6 tháng giảm chỉ còn 5,28 log FPU/ml (giới hạn cho phép: 6 log FPU/ml). Chủng này được bảo quản ở 2-8oC có hiệu giá là 6,77 log FPU/ ml sau 1 ngày; 6,48 log FPU/ml sau 3 ngày và tiếp tục giảm xuống còn 5,55 log FPU/ml và 5,42 log FPU/ ml sau 5-7 ngày. Như vậy để giữ được hiệu giá chủng được bền vững cần phải bảo quản chủng nhiệt độ đông sâu, tốt nhất là trong nitơ lỏng -196oC.
Summary:
This study aims to assess the temperature stability of Beijing-1 master seed strain and working seed strain for production of inactivated Japanese encephalitis vaccine on Vero cell in Vietnam, 2010 - 2020. The master seed lot (BV-MSV-0210) and working seed lot (BV-WSV-0310) were produced by Beijing-1 strain of Japanese encephalitis virus on vero cells line 1% gelatin added, and stored in liquid nitrogen from 2010 to 2020, has been evaluated the stability of virus titer according to time and temperature by flague forming unit (PFU) technique on vero cells. At the same time, the titre stability of the working seed lot was also studied at -20oC and 2-8oC. The results showed that the BV-MSV-0210 and BV-WSV-0310 storaged in liquid nitrogen, after 10 years there were still stability titers at 7,89 log PFU/ml and 7,53 log PFU/ml, respectively. The titer of BV-WSV-0310 stored at -20oC, after 1 month was 7,33 log PFU/ml (reduced 0.61 logPFU/ ml). After 3 months was 6.03 log PFU/ml. It was acceptable because of the limited titer ≥ 6 log PFU/ml. But after 6 months the titer was not acceptable at 5.28 log PFU/ml. Keeping at 2-8oC after 1 day, the virus titer was 6.77 log PFU/ml; after 3 days was 6,48 log PFU/ml. Following 5-7 days the titer reduced quickly, it was remained 5.55 log PFU/ml and 5.42 log PFU/ml, respectively. So the best way for keeping the stability of virus titer need to store the strains in liquid nitrog
Từ khóa:
Ổn định nhiệt; BV-MSV-0210; BV-WSV-0310; Beijing-1; vắc xin viêm não Nhật Bản
Keywords:
Stability; BV-MSV-0210; BVWSV-0310; Beijing-1; Japanese encephalitis vaccine
File nội dung:
o2006131.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log