Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 144
Tập 30, số 6 2020

HIỆU QUẢ BẪY GRAVID AEDES TRAP TRONG GIÁM SÁT MUỖI TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, 2018-2019

EVALUATION OF GRAVID AEDES TRAP IN DENGUE VECTOR SURVEILLANCE IN NHA TRANG CITY, 2018-2019
Tác giả: Nguyễn Thành Đông, Trịnh Công Thức, Nguyễn Hồng Sơn, Vũ Sinh Nam Đỗ Thái Hùng, Lê Xuân Huy
Tóm tắt:
Với mục tiêu xác định hiệu quả thu thập muỗi Aedes của bẫy Gravid Aedes Trap (GAT) so với máy hút cầm tay cầm tay đang sử dụng trong chương trình giám sát sốt xuất huyết dengue tại thành phố Nha Trang, nghiên cứu cắt ngang thu thập muỗi Aedes hàng tuần bằng bẫy GAT và máy hút cầm tay tại 90 hộ gia đình của 3 xã, phường ở thành phố Nha Trang từ tháng 8/2018-5/2019. Kết quả cho thấy số lượng muỗi Aedes aegypti cái thu thập được bằng bẫy GAT cao hơn máy hút cầm tay là 1,5 lần (2.671/1.086). Số lượng muỗi Aedes albopictus cái thu thập được bằng bẫy GAT cao hơn máy Hút cầm tay 29,3 lần (575/19). Chỉ số mật độ muỗi và nhà có muỗi Aedes aegypti trung bình thu thập bằng bẫy GAT: 0,76±0,38 con/nhà và 32,1±10,2 (%), đối muỗi Aedes albopictus là 0,16±0,12 con/nhà và 10,7±6,1 (%); Trong khi đó, mật độ muỗi và nhà có muỗi thu được bằng máy hút cầm tay 0,31±0,22 con/nhà và 17,3±10,2 (%) cho Aedes aegypti, và 0,005±0,01 con/nhà và 0,5±0,9 (%) cho Aedes albopictus. Bẫy GAT có hiệu quả cao trong giám sát muỗi Aedes tại Nha Trang. Với kết quả tương quan giữa bẫy GAT và bắt bằng máy hút cầm tay, nên đánh giá thêm hiệu quả của bẫy GAT tại các địa bàn khác nhau nhằm khuyến nghị sử dụng trong giám sát chủ động véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại Việt Nam.
Summary:
A cross-sectional study was carried out of 90 households in 3 communes, wards in Nha Trang city from August 2018 to May 2019 in order to determine the effectiveness in Aedes mosquito collection of GAT trap compared to aspirator machine. The results showed that the number of Aedes females mosquito collected by the GAT traps was 1.5 times higher than that collected by the aspirator (2.671/1.086) for Ae. aegypti and 29.3 times (575/19) for Ae. albopictus. The average density and houses index for Ae. aegypti mosquito collected by GAT traps were 0.76 ± 0.38/house and 32.1±10.2 (%), for Ae. albopictus were 0.16±0.12/house and 10.7±6.1 (%). Meanwhile, for aspirator machine, these index were 0.31±0.22/house and 17.3±10.2 (%) for Ae. Aegypti; 0.005±0.01/house and 0.5±0.9 (%) for Ae. albopictus. These fding hightlight that GAT traps are highly effective in monitoring Aedes mosquito population in Nha Trang. Take in to account the correlation between GAT and using aspirator machine, it is needed to evaluating the effective of GAT trap in different areas in order to recommend the Ministry of Health using GAT traps for dengue vector surveillance is needed.
Từ khóa:
Bẫy GAT; máy hút cầm tay; Aedes aegypti; Aedes albopictus
Keywords:
GAT Traps; aspirator machine; Aedes aegypti; Aedes albopictus
File nội dung:
o2006144.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log