Thứ tư, 16/06/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Kết quả điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại tuyến xã miền núi taị Thanh Hóa (2017)
Thực trạng hoạt động giám sát tử vong ở cộng đồng tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội năm 2017
Nghiên cứu tối ưu hóa và thiết lập qui trình sản xuất vắc xin sởi bán thành phẩm trên chai nhựa 10 tầng
Trang: 61
Tập 30, số 6 2020

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG SỮA TƯƠI BỔ SUNG VI CHẤT DINH DƯỠNG ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ MẦM NON TẠI TỈNH YÊN BÁI, NĂM 2017

THE EFFICIENCY OF USING MICRONUTRIENTS FORTIFIED PURE NATURAL MILK FOR NUTRITIONAL STATUS AMONG PRESCHOOL CHILDREN IN YEN BAI PROVINCE, 2017
Tác giả: Nguyễn Song Tú, Nguyễn Thị Lâm, Phạm Vĩnh An
Tóm tắt:
Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em thông qua sử dụng thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng là giải pháp quan trọng. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng sữa tươi bổ sung vi chất dinh dưỡng trên trẻ mầm non lên tình trạng dinh dưỡng tại tỉnh Yên Bái, 2017. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng ngẫu nhiên, có đối chứng sử dụng sữa tươi bổ sung 19 vi chất và khoáng chất (2 hộp/180 ml/ngày) đối với tình trạng dinh dưỡng. Tiến hành trên 717 trẻ em từ 36 – 70 tháng tuổi (số trẻ nhóm chứng là 351 và số trẻ nhóm can thiệp là 366) tại trường mầm non. Sau 3 và 6 tháng can thiệp đã cải thiện có ý nghĩa các chỉ số nhân trắc: Chênh lệch cân nặng và chiều cao (p<0,001); Z-Score cân nặng theo tuổi (CN/T) và cân nặng theo chiều cao (CN/CC) (p<0,001); và chênh lệch Zscore CN/T, CC/T và CN/CC giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng (p <0,01); tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) nhẹ cân giảm ở nhóm can thiệp so với nhóm chứng (p<0,05). Cân nặng và chiều cao nhóm can thiệp tăng 1,41 kg và 3,64 cm so với 1,07 kg và 3,36 cm ở nhóm chứng sau 6 tháng can thiệp. Cần triển khai sử dụng sữa tươi bổ sung vi chất như một thực phẩm cho trẻ tiền học đường đặc biệt ở những vùng có nguy cơ suy dinh dưỡng cao để góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ trong thời gian tới.
Summary:
Improving the nutritional status of children through the use of micronutrient fortifed food is an important solution. This study aims to evaluate the efciency of using micronutrients fortifed pure natural milk for nutritional status among preschool children in Yen Bai province2017. A randomized controlled intervention study was conducted to using micronutrients fortifed pure natural milk with 19 micronutrients and minerals (2 boxes/180ml/day) for towards nutritional status, Reseach conducted on 717 children aged 36 – 70 months (351 children in control group and 366 children in intervention group) at preschool. After 3-6 months intervention were improved signifcantly anthropometric indicators: the difference of weight and height (p<0.001); WAZ-score and WHZ score (p <0.01); the difference in WAZ-score HAZscore, and WHZ-score between the intervention and control groups (p <0.01); prevalence of underweight was decreased in the intervention group compared to the control group (p<0.05). After six months of intervention, weight and height in the intervention group increased 1.41kg and 3.64 cm compared to 1.07 kg and 3.36 cm in the control group. Therefore, the use of micronutrient fortifed pure natural milk should be implemented as a food among for preschool children, especially in areas of high risk of malnutrition to improve nutritional status among children in the upcoming period.
Từ khóa:
Sữa tươi; bổ sung vi chất; suy dinh dưỡng; cải thiện dinh dưỡng; mầm non
Keywords:
Pure natural milk; micronutrient fortifed; malnutrition; nutritional improvement; preschool
File nội dung:
o200661.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log