Thứ ba, 01/12/2020
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tự đánh giá sức khỏe cá nhân của người dân từ 40 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019 và một số đặc điểm ảnh hưởng
Nghiên cứu tiền lâm sàng vắc xin 5 trong 1 được phối hợp thành phần Hib cộng hợp với các thành phần bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B để sản xuất vắc xin ở quy mô phòng thí nghiệm
Thực trạng kiến thức, thực hành của giáo viên về phòng chống bệnh dại tại tỉnh Sơn La, 2019
ads
Trang: 184
Tập 30, số 6 2020

THỰC TRẠNG SA SÚT TRÍ TUỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ BÌNH THÀNH, HUYỆN ĐỨC HUỆ, TỈNH LONG AN NĂM 2019

DEMENTIA STATUS AND RELATED FACTORS AMONG THE ELDERLY IN BINH THANH COMMUNE, DUC HUE DISTRICT, LONG AN PROVINCE IN 2019
Tác giả: Phạm Thị Vân Phương*, Trịnh Thị Cẩm Tuyên
Tóm tắt:
Sa sút trí tuệ (SSTT) là một trong những nguyên nhân gây ra khuyết tật và phụ thuộc của người cao tuổi (NCT). SSTT chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu, do đó các biện pháp dự phòng và phát hiện sớm bệnh được ưu tiên hàng đầu. Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng SSTT và một số yếu tố liên quan đến SSTT ở người cao tuổi tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An năm 2019. Thiết kế nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 342 người cao tuổi (≥60 tuổi). Thông tin được thu thập qua thang đo tầm soát SSTT Mini-Cog và bộ câu hỏi phỏng vấn soạn sẵn về đặc điểm dân số-xã hội, thói quen sinh hoạt và chất lượng giấc ngủ (CLGN). Kết quả cho thấy tỷ lệ SSTT ở người cao tuổi là 33%. Tỷ lệ người cao tuổi có chất lượng giấc ngủ kém là 78,1%. Tỷ lệ SSTT tăng dần theo độ tuổi. Trình độ học vấn, tần suất tập thể dục, tần suất tham gia hoạt động xã hội càng tăng thì tỷ lệ SSTT càng giảm. Người có chất lượng giấc ngủ kém có tỷ lệ SSTT cao hơn người có chất lượng tốt.
Summary:
Dementia is one of the major causes of disability and functional dependence among the elderly. There is currently no cure for dementia, so preventive measures and early detection of the disease are of top priority, especially in remote and isolated areas where access to medical care is limited. This study aimed to describe dementia status and the factors related to dementia among the elderly in Binh Thanh commune, Duc Hue district, Long An province in 2019. A cross-sectional study was performed on 342 elderly people (≥60 years old). Information was collected through the MiniCog scale and structured questionnaires on socio-demographic characteristics, living habits and sleep quality. The results showed that the rate of dementia among the elderly is 33%. The proportion of the elderly who had poor sleep quality was 78.1%. The rate of dementia has gradually increased with age. When education level, frequency of exercise and frequency of participation in social activities increase, the rate of dementia decreases. People with poor sleep quality had a higher rate of dementia than people with good sleep quality.
Từ khóa:
Sa sút trí tuệ; người cao tuổi; Mini-Cog
Keywords:
Dementia; the elderly; Mini-Cog
File nội dung:
o2006184.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log