Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 151
Tập 30, số 6 2020

TÌM HIỂU SỰ LƯU HÀNH ARBOVIRUSES TRÊN MUỖI AEDES TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM, 2016-2019

CIRCULATION OF ARBOVIRUSES IN AEDES MOSQUITOES IN SOME NORTHERN PROVINCES, VIETNAM, 2016-2019
Tác giả: Trần Vũ Phong, Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Văn Soái, Trần Thị Minh Tâm, Phan Hà Mỵ, Nguyễn Thuỳ Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Đức Lưu, Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Thị Lan Anh
Tóm tắt:
Trong các vi rút truyền qua muỗi Aedes, bên cạnh vi rút DENV vi rút ZIKAV, CHIKV đang có xu hướng lan rộng ra nhiều quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm xác định sự lưu hành của muỗi Aedes nhiễm DENV, CHIKV và ZIKAV tại một số địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết hàng năm cao ở miền Bắc Việt Nam trong thời gian 2016-2019. Trong năm 2016, nghiên cứu được thực hiện tại 3 xã phường của tỉnh Nam Định và 6 xã phường của Hà Nội. Muỗi Ae. aegypti và Ae. albopictus phát hiện được hầu hết ở các xã phường nghiên cứu. Muỗi Ae. aegypti chiếm tỷ trọng lớn ở các phường nội thành, nơi luôn có các ổ dịch sốt xuất huyết được phát hiện hàng năm. Phân tích tổng số 622 muỗi Ae. aegypti và Ae. albopictus từ các điểm nghiên cứu bằng kỹ thuật real-time RT PCR đa mồi phát hiện DENV/CHIKV/ ZIKAV chưa phát hiện thấy muỗi Aedes nhiễm DENV/CHIKV/ZIKAV. Áp dụng thêm kỹ thuật Pan RT-PCR chi Flaviviruses, Alphaviruses và Phelbovirus phân tích 478 muỗi Ae. aegypti thu thập tại Hà Nội năm 2019 cũng không phát hiện muỗi nhiễm các vi rút này. Vẫn có sự lưu hành của muỗi Aedes tại Nam Định và Hà Nội, chưa phát hiện thấy muỗi Aedes nhiễm DENV, CHIKV và ZIKAV. Các giám sát lưu hành Arbovirus trên muỗi cần tiếp tục duy trì, áp dụng thêm các kỹ thuật sinh học phân tử như Pan RT-PCR sàng lọc các chi/nhóm vi rút sẽ giúp tăng hiệu quả giám sát.
Summary:
Amongst Aedes-borne Arboviruses, together with DENV, infection of ZIKAV and CHIKV has been spread to many countries and regions in the world. Aiming to investigate the circulation of DENV, CHIKV and ZIKAV amongst Aedes populations, the cross-sectional study was conducted in Nam Dinh and Hanoi between 2016-2019. In 2006, the study was implemented in 3 communes/quarters in Nam Dinh and 6 in Hanoi. The results demonstrated that Ae. aegypti Ae. albopictus mosquitoes were present in the majority of study sites, with a particularly higher percentage in urban sites where clusters of dengue infections have been detected and reported annually. A total of 622 Ae. aegypti and Ae. albopictus individuals from 9 sites were analyzed by multiplex RT-PCR assay detecting DENV/CHIKV/ZIKAV, but no infected mosquitoes were found. Additional analysis of a total of 478 Ae. aegypti individuals collected at 3 surveillance sites of Hanoi in 2019 did not detect infected mosquitoes either. In conclusion, there is still the prevalence of Aedes mosquitoes in Nam Dinh and Hanoi, whereas DENV, CHIKV or ZIKAV infected mosquitoes remain not detected yet. Surveillance of Arbovirus circulation in mosquitoes needs to be maintained and additional molecular assays such as Pan RTPCR allowing to screening virus genuses will help increase surveillance performance.
Từ khóa:
Arboviruses; DENV; CHIKV; ZIKA; muỗi Aedes
Keywords:
Aedes; Arboviruses; DENV; CHIKV; ZIKAV
File nội dung:
o2006151.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log