Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 77
Tập 30, số 7 2020

ĐẶC ĐIỂM DICH TỄ HỌC TRƯỜNG HỢP TỬ VONG DO BỆNH DẠI VÀ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI CỦA NGƯỜI DÂN Ở MỘT SỐ TỈNH KHU VỰC MIỀN TRUNG TỪ NĂM 2016 ĐẾN 2019

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RABIES DEATHS AND KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES ON RABIES PREVENTION OF PEOPLE IN SOME CENTRAL PROVINCES IN 2016 - 2019
Tác giả: Lê Hoàng Thiệu, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Thị Xuân Dung, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hoàng Tiên Thanh
Tóm tắt:
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm lây truyền từ động vật sang người, theo Tổ chức Y tế thế giới trung bình hàng năm có 60.000 ca tư vong. Muc tiêu nghiên cứu mô tả đặc điểm dịch tễ học ca tư vong do bệnh dại trong 4 năm 2016-2019; kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống bệnh dại của người dân ở một số tỉnh miền Trung. Sư dung phương pháp mô tả cắt ngang, kết hợp hồi cứu 32 ca tư vong từ 2016 đến 2019. Kết quả cho thấy số ca tư vong do bệnh dại trên 100.000 dân cao nhất ở tỉnh Phú Yên (0,97); tiếp đến ở Bình Định (0,43); Quảng Nam (0,4); Bình Thuận (0,38). Thời gian phơi nhiễm với động vật nghi dại tăng từ tháng 4 đến tháng 9. Các ca tư vong cao ở độ tuổi 15 - 59 (62,5%), nam cao hơn nữ (59,4% so với 40,6%), và ở trình độ tiểu học (59,4%). Thời gian từ khi phơi nhiễm đến khi có triệu chứng dại từ 1 - 3 tháng (59,4%). Thời gian từ phơi nhiễm đến tư vong từ 1 - 6 tháng (84,4%). Vết thương phân độ III chiếm 81,3%. Lý do chủ quan không đi tiêm vắc xin sau phơi nhiễm chiếm 62,5%. Điều tra về kiến thức - thái độ - thực hành (KAP) cho thấy có 53,4% người dân có kiến thức tốt; 95,9% có thái độ tích cực và 61,0% có thực hành tốt về phòng chống bệnh dại.
Summary:
Rabies is an acute infectious disease that spreads from animal to human. According to the World Health Organization, there are about 60,000 deaths annually worldwide. The study aimed to describe the epidemiological characteristics of rabies deaths in 4 years 2016- 2019; describe the knowledge, attitudes and practices on rabies prevention of people in some central provinces. Cross-sectional descriptive research combined retrospective method was used to study all 32 deaths from 2016 to 2019 in some central provinces. Research results show that in the Central region, the number of rabies deaths per 100,000 people increases in Phu Yen (0.97); Binh Dinh (0.43); Quang Nam (0.4); Binh Thuan (0.38). The time of exposure to suspected rabies animals increased from April to September. Rabies death cases were 15- 59 (62.5%) in ages, and male was higher than female (59.4% > 40.6%), primary education (59.4%). The time from exposure to the frst rabies symptoms was from 1-3 months (59.4%). The time from exposure to death was from 1 to 6 months (84.4%). Wound with grade III accounted for 81.3%. Reason for not to get vaccinated after exposure accounted for 62.5%. There were 53.4% of people have a good knowledge, 95.9% had a positive attitude and 61.0% have a good practice for rabies prevention.
Từ khóa:
Bệnh dại; tư vong; dịch tễ học; kiến thức - thái độ - thực hành phòng dại
Keywords:
Rabies; dead; epidemiology; knowledge - attitude - practices on Rabies prevention
File nội dung:
o200777.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log