Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 154
Tập 30, số 7 2020

HIỆU QUẢ CAN THIỆP ĐẾN KIẾN THỨC VỀ QUẢN LÝ ĐIỀU TRI TĂNG HUYÊT ÁP, ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CỦA CÁN BỘ Y TẾ XÃ VÀ Y TẾ THÔN TẠI HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

EFFECTIVENESS OF INTERVENTION ON KNOWLEDGE ABOUT MANAGEMENT OF HYPERTENSION AND DIABETES TREATMENT BY COMMUNE AND VILLAGE HEALTH WORKERS IN THACH THAT DISTRICT, HANOI
Tác giả: Bùi Thị Minh Thái, Hoàng Đức Hạnh, Nguyễn Thị Thi Thơ
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng trên tất cả đối tượng là cán bộ y tế (CBYT) xã và y tế thôn (YTT) của huyện Thạch Thất (nhóm can thiệp) và Quốc Oai (nhóm chứng) nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động đào tạo, tập huấn đến cải thiện kiến thức của các cán bộ y tế trong phát hiện, quản lý điều trị tăng huyết áp (THA) và đái tháo đường (ĐTĐ) được thực hiện từ 10/2017 đến hết tháng 10/2018. Kết quả: Tỷ lệ CBYT có kiến thức đúng về nội dung quản lý điều trị THA, ĐTĐ ở nhóm can thiệp vào thời điểm sau can thiệp (SCT) hầu hết đều cao hơn (p < 0,05) với trước can thiệp (TCT). Tương tự, năng lực của YTT trong phát hiện quản lý THA ở nhóm can thiệp đã được nâng cao hơn: Tỷ lệ có kiến thức đúng về THA và biện pháp ngăn ngừa biến chứng ĐTĐ ở thời điểm SCT đều cao hơn đáng kể so với TCT (p < 0,05). Phân tích khác biệt kép (DID) cho thấy, cải thiện kiến thức của CBYT và YTT về quản lý điều trị THA, ĐTĐ hầu hết có liên quan tới thời gian can thiệp và tình trạng được can thiệp (p < 0,05). Nghiên cứu đã cho thấy những hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực nhất định mang lại, có thể cân nhắc để tham khảo áp dung vào thực tế.
Summary:
Controlled community intervention study on all commune and village health ofcers of Thach That district (intervention group) and Quoc Oai (control group) was conducted to evaluate the effectiveness of staff training in detecting and managing hypertension and diabetes treatment has been implemented from October 2017 to the end of October 2018. The results showed that: The percentage of health workers with correct knowledge of the management and treatment of hypertension and diabetes in the intervention group at the time after the intervention was mostly higher (p < 0.05) than before the intervention. Similarly, the capacity of village health workers to detect hypertension management in the intervention group has been improved: the proportion of people with correct knowledge of hypertension and measures to prevent complications diabetes at the postintervention time was signifcantly higher than pre - intervention (p < 0.05). The difference was statistically signifcant (p < 0.05). The difference in difference analysis also showed that the improvement in knowledge of health workers and village health workers on managing hypertension and diabetes treatment is mostly related to intervention time and condition (p < 0.05). The study has shown that certain capacity building interventions can be considered for practical application.
Từ khóa:
Hiệu quả can thiệp; năng lực; phát hiện; quản lý; điều trị; bệnh không lây nhiễm; cán bộ y tế; y tế thôn
Keywords:
Effective interventions; capacity; detection; management; treatment; non-communicable diseases; health workers; village health workers
File nội dung:
o2007154.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log