Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 179
Tập 30, số 7 2020

HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH TỪ NĂM 2017 ĐẾN 2019

EFFECTIVENESS OF SOME INTERVENTIONS TO INCREASE THE RATIONAL USE OF ANTIBIOTICS AT THAI BINH GENERAL HOSPITAL, 2017 - 2019
Tác giả: Nguyễn Trọng Khoa, Lương Ngọc Khuê, Phan Lê Thanh Hương
Tóm tắt:
Nghiên cứu can thiệp được tiến hành trên 602 bệnh nhân với muc tiêu đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp tăng cường sư dung kháng sinh hợp lý tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ năm 2017 đến 2019. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu can thiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lựa chọn kháng sinh hợp lý trước khi thực hiện chương trình năm 2017 là 40,1%; sau chương trình, năm 2019 là 56,7%; tỷ lệ này tăng có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Tỷ lệ lựa chọn kháng sinh hợp lý sau khi có kết quả kháng sinh đồ trước khi thực hiện chương trình, năm 2017 là 71,6%; sau chương trình, năm 2019 là 80,2%; tỷ lệ này tăng có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Tỷ lệ cách dùng kháng sinh hợp lý trước khi thực hiện chương trình, năm 2017 là 68,4%; sau chương trình, năm 2019 là 74,4%; tỷ lệ này tăng không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Các giải pháp can thiệp nâng cao hiệu quả sư dung kháng sinh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình đã bước đầu có kết quả.
Summary:
Intervention study was conducted on 602 patients with the aim of evaluating the effectiveness of some intervention to increase the rational use of antibiotics at Thai Binh General Hospital in the period of 2017 to 2019. Method: Cohort study. Research results showed that the proportion of antibiotic selection was reasonable prior to the program implementation, in 2017 it was 40.1%. After the program, in 2019 it was 56.7%, this rate increased signifcantly (p < 0.001). The rate of appropriate antibiotic selection after having antibiotic results before implementing the program, in 2017 was 71.6%. After the program, in 2019 it was 80.2%, this rate increased signifcantly (p < 0.05). The reasonable rate of using antibiotics before implementing the program, in 2017, was 68.4%. after the program, in 2019 it was 74.4%, this rate did not increase signifcantly (p > 0.05).
Từ khóa:
Sử dụng; kháng sinh hợp lý; bệnh viện
Keywords:
Use; reasonable antibiotic; hospital
File nội dung:
o2007179.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log