Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 86
Tập 30, số 7 2020

KIẾN THỨC, THỰC HÀNH CỦA GIÁO VIÊN VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH DẠI TẠI TỈNH SƠN LA, 2019

KNOWLEDGE AND PRACTICE FOR RABIES PREVENTION AND CONTROL AMONG SCHOOL TEACHERS IN SON LA, 2019
Tác giả: Lưu Đức Mỹ, Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Hà, Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Thị San, Phạm Quang Thái
Tóm tắt:
Giáo duc trong trường học về phòng chống bệnh dại góp phần giảm thiểu nguy cơ tư vong do dại ở trẻ em, trong đó vai trò của giáo viên là yếu tố quan trọng. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành nhằm mô tả kiến thức và thực hành phòng chống bệnh dại của 950 giáo viên trong toàn bộ các trường học tại tỉnh Sơn La năm 2019. Kết quả cho thấy 96% giáo viên đã từng nghe nói về bệnh dại, chủ yếu qua phương tiện thông tin đại chúng. Hầu hết giáo viên có kiến thức đúng về bệnh dại, nhưng số giáo viên phản ứng và xư trí đúng tại thời điểm và sau bị chó, mèo tấn công thấp. 85,8% biết cần tiêm vắc xin phòng dại cho động vật. Khoảng 60% biết và đã tiêm vắc xin phòng dại sau phơi nhiễm. Còn khoảng 1% dùng y học cổ truyền để chữa bệnh dại sau khi bị chó, mèo cắn. Khoảng 60% các giáo viên nhận ra vai trò của giảng dạy học sinh cũng như truyền đạt cho mọi người xung quanh trong hoạt động phòng chống bệnh dại. Vì vậy, cần tăng cường kiến thức cho giáo viên để thực hiện hiệu quả truyền thông phòng chống bệnh dại trong trường học.
Summary:
School - based education on rabies prevention and control contributes to reduce risk of rabies deaths in children, and the role of school teachers is the key factor. The cross-sectional study was conduct among 950 school teachers of all schools in Son La, 2019 to describe knowledge and practice for rabies prevention and control. Results showed that 96% teachers heard about rabies, on mass media generally. Almost teachers had sufcent knowledge of rabies, but there was a low rate of them had sufcient knowledge of reaction and treatment when and post exposure. About 85.5% teachers knew rabies vaccinating for animals. Around 60% knew and did vaccination after being bitten by dogs, cats. Nearly 3% teachers appied traditional medicine for rabies treatment. Around 60% of them understand their roles of educating school children, and communicating people in rabies control and prevention. Therefore, improving knowledge for school teachers to getting effective rabies school-based communication is highly recommend.
Từ khóa:
Bệnh dại; kiến thức; thực hành; giáo viên
Keywords:
Rabies; knowledge; practice; teacher
File nội dung:
o200786.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log