Thứ bảy, 16/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 49
Tập 30, số 7 2020

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA VI KHUẨN ĐƯỜNG RUỘT KHÁNG KHÁNG SINH NHÓM β- LACTAM PHỔ RỘNG PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI CỘNG ĐỒNG XÃ THANH HÀ, HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM, NĂM 2015

MOLECULAR BIOLOGICAL CHARACTERISITICS OF INTESTINAL BACTERIA RESISTANT TO EXTENDED SPECTRUM β- LACTAM ANTIBIOTICS ISOLATED AT THANH HA COMMUNE THANH LIEM DISTRICTS, HA NAM, IN 2015
Tác giả: Trần Đắc Tiến, Nguyễn Thị Phương Liên, Trần Huy Hoàng, Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Minh Thái, Phạm Duy Thái, Trần Như Dương
Tóm tắt:
Nghiên cứu sư dung các kỹ thuật trong phòng thí nghiệm nhằm mô tả một số đặc điểm sinh học phân tư của vi khuân đường ruột kháng kháng sinh nhóm β- lactam phổ rộng phân lập được tại cộng đồng xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, năm 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ chủng vi khuân đường ruột (VKĐR) kháng kháng sinh (KKS) nhóm β- lactam phổ rộng mang gen TEM, CTX được xác định trên các loại mẫu khác nhau chiếm đa số, tỷ lệ tương ứng trên các mẫu lần lượt là 47,6% và 37,0% (265 mẫu phân người khoẻ mạnh); 42,4% và 55,6% (trên 125 mẫu phân động vật nuôi); 4,4% và 1,3% (trên 160 mẫu thức ăn đã chế biến), và 14,8%, 13,2% (trên 182 mẫu nước ăn uống/sinh hoạt). Phân tích mối liên hệ kiểu gen của 88 chủng VKĐR KKS nhóm cephalosporin thế hệ 3 bằng kỹ thuật PFGE cho thấy có 14 genotype được xác định bao gồm genotype I đến genotype XIV; trong đó, phát hiện được 28 chủng vi khuân có tương đồng trên 80% trong nhóm genotype V. Cần thực hiện các nghiên cứu tiếp theo để xác định mối liên quan và sự lây truyền của các chủng VKĐR kháng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 trong cộng đồng dân cư.
Summary:
The study used laboratory techniques to describe molecular biological characterisitics of Extended - Spectrum Beta-lactamase (ESBL)-producing intestinal bacteria isolated in Thanh Ha commune, Thanh Liem district, Ha Nam, in 2015. The results showed that the percentage of ESBL-producing intestinal bacteria strain carrying CTX-M and TEM genes were predominant on different type of collected samples. The corresponding rates were 47.6% and 37.0% respectively (from 265 fecal samples of healthy individual); 42.4% and 55.6% (from 125 animal fecal samples); 4.4% and 1.3% (from 160 samples of processed food), 14.8% and 13.2% (from 182 dringking water samples) respectively. Analyzing genotype relationship of 88 third generation cephalosporin resistant Enterobacteriaceae strains using PFGE technique showed that 14 genotypes were identifed including genotype I to genotype XIV, of which, detected 28 bacteria strains homologous to over 80% in genotype V. There is a need to conduct further studies to identify the relationship and transmission of the third generation cephalosporin resistant Enterobacteriaceae in the community.
Từ khóa:
Vi khuân đường ruột; kháng kháng sinh β-lactam phổ rộng; gen CTX-M; PFGE
Keywords:
Enterobacteriaceae; ESBL; CTX-M gene; PFGE
File nội dung:
o200749.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log