Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 18
Tập 30, số 7 2020

NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA VẮC XIN ROTAVIN CÔNG THỨC CẢI TIẾN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

STABILITY STUDY OF ROTAVIN VACCINE NEW FORMULATION PRODUCED IN VIETNAM
Tác giả: Nguyễn Thúy Hường, Nguyễn Phương Thảo, Trần Thị Bich Hạnh, Nguyễn Đăng Hiền
Tóm tắt:
Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vắc xin và Sinh phâm Y tế đã tiến hành nghiên cứu này nhằm đánh giá tính ổn định về hiệu giá và pH của 3 loạt vắc xin Rotavin ở điều kiện bảo quản lão hóa cấp tốc tại 370C, 250C và điều kiện bảo quản thực 2~8oC, dự đoán và xác định hạn sư dung của vắc xin Rotavin công thức cải tiến có bổ sung chất ổn định gelatin thủy phân (Hydrolyzed gelatin) để có thể bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC, giúp thuận tiện trong quá trình bảo quản và phân phối vắc xin trên thị trường cũng như đưa vào sư dung trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia. Bằng phương pháp PFU xác định hiệu giá vắc xin Rotavin công thức cải tiến được bảo quản ở điều kiện lão hóa cấp tốc 37oC, 25oC và điều kiện bảo quản thực ở 2-8oC tại các thời điểm khác nhau kể từ ngày sản xuất đã xác định được vắc xin Rotavin duy trì được sự ổn định về hiệu giá trong 7 ngày ở 37oC, trong 45 ngày ở 25oC và trong 24 tháng ở 2-8oC
Summary:
Center for Research and Production of Vaccines and Biologicals conducted this study aims to evaluate the stability of rotavin vaccine new formulation produced in Vietnam the Rotavin vaccine new formulation was added with Hydrolyzed gelatin as stabilizer to maintain the stability of vaccine in storage condition at 2-8oC, for introducing Rotavin vaccine with conveniently storage and distribution the vaccine in the National Expanded Immunization Program. The PFU method was used to determine the titer of the Rotavin vaccine new formulation stored under accelerated temperature at 37°C, 25°C and realtime storage temperature at 2-8°C at different time points from date of manufacture. The results showed that Rotavin vaccine having stable titer for 7 days at 37oC, for 45 days at 25oC and for 24 months at 2-8oC.
Từ khóa:
Vắc xin Rotavin; bán thành phâm; hiệu giá; ổn định nhiệt; nhiệt độ bảo quản
Keywords:
Rotavin vaccine; bulk; potency; thermostability; storage temperature
File nội dung:
o200718.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log