Thứ năm, 09/12/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hiệu quả của mô hình ECHO đối với đào tạo Y khoa liên tục theo phương pháp đánh giá của Moore
Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021
Đặc điểm các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm trong tiêm chủng mở rộng tại miền Bắc Việt Nam từ năm 2016 - 2020 và một số yếu tố liên quan tới tiên lượng
Trang: 102
Tập 30, số 7 2020

QUAN ĐIỂM VỀ TÁC HẠI CỦA ĂN MẶN, THỰC HÀNH ĂN GIẢM MẶN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN TẠI MỘT SỐ TỈNH CỦA VIỆT NAM NĂM 2019

OPINIONS ON THE HARMFUL EFFECTS OF SALTY FOOD AND SALT REDUCTION PRACTICES AND ITS ASSOCIATED FACTORS AMONG PEOPLE IN SOME PROVINCES IN VIETNAM IN 2019
Tác giả: Phạm Bích Diệp, Nguyễn Thị Hồng Diễm, Lê Thị Hoàn, Trần Phương Thảo
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện để mô tả quan điểm về tác hại của ăn mặn, thực hành ăn giảm mặn của người dân ở một số tỉnh ở Việt Nam năm 2019 và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu thu thập số liệu trên 4 tỉnh thành trong 1193 người dân. Có 91% người dân cho rằng ăn mặn có hại cho sức khoẻ; từ 54,7 đến 85,3% người dân cho rằng ăn mặn có thể gây một số bệnh cu thể, 78,2 đến 84,3% người dân thực hành một số biện pháp ăn giảm mặn và 58,2% thực hành cả 4 biện pháp ăn giảm mặn; người có quan điểm là ăn mặn có hại cho sức khoẻ có thực hành ăn giảm mặn cao gấp 6,8 lần người có quan điểm là ăn mặn không có hại cho sức khoẻ. Cần thực hiện truyền thông trong cộng đồng về tác hại cu thể của ăn mặn đến sức khoẻ và hướng dẫn các biện pháp ăn giảm mặn.
Summary:
The research was carried out to describe the opinion of people about the harmful effects of salty food and salt reduction practices and its associated factors in 2019. Data were collected among 1193 people in 4 provinces. There was 91% respondents reported that eating too much salt could cause harm for their health; from 54.7 to 85.3% respondents reported that eating too much salt could cause some specifc disease; 78.2 to 84.3% respondents practiced some salt reduction behaviors and 58.2% of respondents practiced all four salt intake reduction behaviors; people who had an opinion that eating salty food was harmful to health practiced of reducing salty food 6.8 times more likely than those who thought that eating salty food is not harmful to health. It is necessary to carry out communication for people about specifc harms of salty food to the health and guide salt reduction behaviors.
Từ khóa:
Tác hại của ăn mặn; hành vi giảm ăn mặn; quan điểm của người dân
Keywords:
Harm of eating too much salt; salty intake reduced behavior; opinion of people
File nội dung:
o2007102.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log