Thứ bảy, 16/01/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỉ lệ suy mòn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh suy thận mạn lọc máu tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Thực trạng hoạt động kiểm dịch y tế và một số yếu tố ảnh hưởng tại hai cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2019
Nghiên cứu tính ổn định của vắc xin bại liệt nhị liên uống sản xuất tại Việt Nam
Trang: 173
Tập 30, số 7 2020

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH HỢP LÝ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH VÀ NAM ĐỊNH NĂM 2017

SITUATION OF REASONABLE ANTIBIOTIC USE IN THAI BINH AND NAM DINH GENERAL HOSPITALS IN 2017
Tác giả: Nguyễn Trọng Khoa, Lương Ngọc Khuê, Phan Lê Thanh Hương
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng sư dung kháng sinh hợp lý tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và Nam Định, năm 2017. Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang. Kết quả cho thấy tỷ lệ lựa chọn kháng sinh khởi đầu hợp lý tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình là 40,1%, của Nam Định là 38,7%. Tỷ lệ lựa chọn kháng sinh hợp lý sau khi có kết quả kháng sinh đồ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình là 71,6% và tại Nam Định là 40,3%. Tỷ lệ cách dùng kháng sinh hợp lý tại hai bệnh viện lần lượt là 68,4% và 73,8%. Hoạt động quản lý sư dung kháng sinh tại hai bệnh viện chưa đi vào các hoạt động cu thể, đây là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến việc cách dùng kháng sinh hợp lý tại hai bệnh viện.
Summary:
A cross-sectional descriptive study aims to describe the situation of reasonable antibiotic use in Thai Binh and Nam Dinh General Hospitals. The results showed that the rate of frst reasonable antibiotic at Thai Binh General Hospital is 40.1%, Nam Dinh General Hospital is 38.7%. The appropriate rate of reasonable antibiotic after results of antibiogramme at Thai Binh General Hospital is 71.6%. Nam Dinh General Hospital is 40.3%. The rates of reasonable antibiotic at the two general hospitals of Thai Binh and Nam Dinh are 68.4% and 73.8%, respectively. The management of antibiotic use in the two hospitals has not yet come into specifc activities, which is the biggest factor affecting the rational use of antibiotics in the two hospitals.
Từ khóa:
Cách dùng; kháng sinh hợp lý; bệnh viện
Keywords:
Use; reasonable antibiotic; hospital
File nội dung:
o2007173.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log