Thứ hai, 02/08/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, 2019 - 2020
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm 2020
Hiệu quả sử dụng sữa tươi bổ sung 19 vi chất dinh dưỡng và khoáng chất đối với tình trạng dinh dưỡng trẻ tiểu học tại tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2018
Trang: 312
Tập 31, số 1 2021

KẾT QUẢ MÔ HÌNH GIẢM THIỂU NGUY CƠ SAI SÓT TRONG KÊ ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ HẢI PHÒNG NĂM 2019

RESULTS OF THE MODEL FOR MINIMIZING THE RISK OF ERRORS IN PRESCRIPTION FOR OUTPATIENTS AT HAI PHONG INTERNATIONAL HOSPITAL IN 2019
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Minh Khuê, Nguyễn Quang Chính, Nguyễn Thanh Hồi,
Tóm tắt:
Nghiên cứu đã tiến hành phân tích 1000 đơn thuốc ngoại trú được kê trong năm 2018 và năm 2019 nhằm mô tả kết quả mô hình giảm thiểu nguy cơ sai sót thuốc trong kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% số đơn thuốc được kê phù hợp với quy chế kê đơn. Tỷ lệ đơn thuốc sử dụng thuốc hô trợ, vitamin và khoáng chất giảm gần 50%. Tỷ lệ đơn thuốc thiếu hướng dẫn sử dụng giảm mạnh ở cách dùng, liều dùng. Tỷ lệ đơn thuốc bẻ, nghiền đối với thuốc không được bẻ, nghiền giảm gần như tuyệt đối. Tỷ lệ tương tác thuốc gặp phải giảm từ 29,8% còn 17,8%, trong đó tương tác mức độ chống chỉ định giảm từ 6,2% còn 0,4%. Tỷ lệ sai sót về thuốc và thời gian/ khoảng thời gian điều trị cũng giảm (sai thuốc: giảm 18,1%; sai thời gian/khoảng thời gian điều trị: giảm 25%). Nghiên cứu cho thấy các sai sót trong kê đơn ngoại trú có thể được hạn chế bởi mô hình giảm thiểu sai sót trong kê đơn ngoại trú bao gồm các can thiệp từ việc hô trợ của các dược sĩ lâm sàng cho đến áp dụng các cảnh báo và tiện ích khi kê đơn
Summary:
The study is conducted retrospectively on 1,000 outpatient prescriptions in 2018 and 2019 to describe results of the model for minimizing the risk of errors in outpatient prescriptions at Hai Phong International Hospital. Results We found that 100% of prescriptions met the prescription standards. The number of prescriptions using supplement drugs, vitamins and minerals decreased by nearly 50%. The proportion of prescriptions lacking instructions on drug administration and dose regimen decreased sharply. The prescriptions calling for breaking or crushing the pills when it is not advisable to do so have almost disappeared. The percentage of preseciptions where drug interactions are found decreased from 29.8% to 17.8%, and percentage of prescriptions with contraindications decreased from 6.2% to 0.4%. The rate of drug error and treatment time/interval also decreased (the percentage of prescriptions with wrong drug decreased by 18.1%, the percentage of prescriptions with wrong time/duration of treatment decreased by 25%). This study showed that errors in outpatient prescribtions could be limited by an error mitigation model that includes interventions ranging from the support of clinical pharmacists to application of drug interaction warnings and form of instructions for use when prescribing.
Từ khóa:
Mô hình giảm thiểu nguy cơ sai sót; kê đơn thuốc ngoại trú; sai sót trong kê đơn
Keywords:
Model to minimize the risk of errors; outpatient prescription; prescription errors
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/66
File nội dung:
o2101312.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log