Thứ năm, 25/02/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tuân thủ nguyên tắc điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh Covid- 19: nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam
Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020
Mức độ vận động thể lực ở người bệnh tăng huyết áp
Trang: 265
Tập 31, số 1 2021

KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ VỀ PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CỦA HỌC SINH Ở MỘT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, HUYỆN THỦY NGUYÊN, HẢI PHÒNG NĂM 2019

KNOWLEDGE AND ATTITUDE ON INJURY PREVENTION AND CONTROL AMONG PUPILS AT A SECONDARY SCHOOL, THUY NGUYEN DISTRICT, HAI PHONG IN 2019
Tác giả: Hoàng Thị Giang, Nguyễn Quỳnh Phương, Nguyễn Quang Hùng, Nguyễn Thị Thắm, Phạm Thị Oanh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1020 học sinh trường THCS Lê Ích Mộc, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng thực hiện từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020 nhằm mô tả kiến thức và thái độ của học sinh trong phòng chống tai nạn thương tích tại địa bàn này. Kết quả: Tỉ lệ kiến thức đạt là 52,6%, có 62,25% đã từng được cung cấp thông tin về tai nạn thương tích và nguồn cung cấp thông tin chủ yếu là gia đình (20,6%), ti vi (16,9%) và mạng xã hội (16,4%). Tỉ lệ điểm kiến thức trung bình/điểm tối đa của các loại hình tai nạn thương tích đạt từ 50% đến 65%. Có 58,8% học sinh có thái độ thiếu tích cực trong phòng tránh tai nạn thương tích. Tỉ lệ kiến thức không đạt cao hơn ở học sinh nam (54,1% và 40% ở nữ), học sinh khối lớp 6 (53,5% và 44,9% ở các khối 7,8,9) và học sinh có thái độ thiếu tích cực trong phòng chống tai nạn thương tích (55,3% và 35,7%). Kết quả nghiên cứu cho thấy, chúng ta cần tăng cường công tác giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và thái độ cho học sinh, đặc biệt là học sinh nam và các khối lớp thấp.
Summary:
A cross - sectional study was conducted on 1020 pupils at Le Ich Moc Secondary School, Thuy Son Commune, Thuy Nguyen district, Hai Phong city, from October 2019 to March 2020. It was to describe knowledge and attitudes of injury prevention and control among this population in this area. Results: the percentage of pupils who had sufcient knowledge about injury prevention and control was 52.6%, 62.25% had been provided information on injury prevention and control, and the main source of information were family (20.6%), television (16.9%) and social networks (16.4%). The proportion of average/ maximum of knowledge score for all types of injuries ranged from 50% to 65%. There were 58.8% of pupils having attitude inapropiate in preventing injuries. The percentage of inapropiate knowledge was higher for boys (54.1% vs 40% for girls), grade 6 pupils (53.5% vs 44.9% in grades 7, 8, and 9) and lower attitude (55.3% vs 35.7%). It is necessary to strengthen communication education to raise awareness and attitudes for pupils, and should be focused over the boys and lower grades.
Từ khóa:
Kiến thức; thái độ; phòng chống tai nạn thương tích; học sinh
Keywords:
Knowledge; attitude; injury prevention; pupils
File nội dung:
o2101265.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log