Thứ hai, 02/08/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, 2019 - 2020
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm 2020
Hiệu quả sử dụng sữa tươi bổ sung 19 vi chất dinh dưỡng và khoáng chất đối với tình trạng dinh dưỡng trẻ tiểu học tại tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2018
Trang: 49
Tập 31, số 1 2021

KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH THEO DÕI PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 1 TUỔI TẠI HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019 - 2020

KNOWLEDGE AND PRACTICE ABOUT ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION OF MOTHERS WITH CHILDREN UNDER ONE YEAR-OLD IN KIEN THUY DISTRICT, HAI PHONG CITY, 2019 - 2020
Tác giả: Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Quang Đức, Bùi Thị Hương, Nguyễn Quang Chính
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 06 năm 2020 được thực hiện trên 369 bà mẹ có con dưới 1 tuổi nhằm mô tả thực trạng kiến thức và thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng (PƯSTC) của bà mẹ. Kết quả nghiên cứu cho thấy 24,9% bà mẹ có kiến thức đạt về theo dõi PƯSTC. Trong đó, tỷ lệ bà mẹ biết dấu hiệu phản ứng thông thường: sốt nhẹ 97,3%, quấy khóc nhẹ 28,5%, sưng đau tại chô tiêm 15,7%; biết phản ứng nặng sau tiêm chủng: sốt cao 54,7%, co giật 46,9%, quấy khóc kéo dài 14,9%; bà mẹ có hạn chế hiểu biết về hậu quả phản ứng nặng sau tiêm chủng: có thể gây tử vong (52,6%), hậu quả dai dẳng (8,9%) và tàn tật (7,8%). Thực hành đạt về theo dõi PƯSTC của bà mẹ là 81,6%. Có 93,2% bà mẹ có giữ sổ tiêm chủng của trẻ và trao đổi về PƯSTC của trẻ trong lần tiêm trước 86,2%. Vẫn còn 12,7% bà mẹ không cho trẻ theo dõi đủ thời gian 30 phút tại trạm y tế và 24 giờ sau tiêm; 1,3% bà mẹ cho trẻ về luôn. 81,6% bà mẹ thực hành đạt về theo dõi PƯSTC. Cần tăng cường và đa dạng hóa phương pháp, nội dung truyền thông để bà mẹ nhận thức tốt hơn về các PƯSTC và có thực hành đúng.
Summary:
A cross - sectional descriptive study was conducted on 369 mothers with children under one year of age to describe mothers’ knowledge and practice about adverse events following immunization (AEFI) from October 2019 to June 2020. The results showed that: The percentage of subjects having good knowledge of AEFI was accounted for 24.9%. In case, the rate of mothers knowing the signs of common reactions: mild fever 97.3%, mild fussiness 28.5%, pain at the injection site 15.7%; severe reactions after immunization: high fever 54.7%, convulsions 46.9%, persistent fussiness 14.9%. The knowledge of mothers about consequence of severe reactions after immunization limited: 52.6% of mothers known that AEFI also include death, persistent consequences (8.9%) and a disability (7.8%). The rate of good practice of mothers about AEFI was 81.6%. 93.2% of mothers keep vaccination book and 86.2% have discussed with doctors about their children’s health status after the last immunization. There were still 12.7% of mothers who did not keep their children for enough 30 minutes at the immunization site for monitor AEFI and observe their children at home for 24 hours after injection; 1.3% of mothers returned home right after vaccination. The percentage of subjects having good practice of AEFI was accounted for 81.6%. It is necessary to strengthen and diversify of methods and contents of communication to improve awareness and practice of mothers on AEFI
Từ khóa:
Kiến thức; thực hành; phản ứng sau tiêm chủng
Keywords:
Knowledge; practice; adverse events following immunization
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/29
File nội dung:
o210149.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log