Thứ tư, 16/06/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Kết quả điều trị thay thế chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại tuyến xã miền núi taị Thanh Hóa (2017)
Thực trạng hoạt động giám sát tử vong ở cộng đồng tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội năm 2017
Nghiên cứu tối ưu hóa và thiết lập qui trình sản xuất vắc xin sởi bán thành phẩm trên chai nhựa 10 tầng
Trang: 174
Tập 31, số 1 2021

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG ĐẰNG GIANG, NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG NĂM 2019

SOME FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE, PRACTISE ON DENGUE CONTROL OF INHABITANTS IN DANG GIANG WARD, NGO QUYEN, HAI PHONG IN 2019
Tác giả: Cáp Minh Đức, Trịnh Thị Lộc, Nguyễn Thị Thắm, Phạm Huy Quyến, Hoàng Thị Hoa Lê
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 400 đối tượng là người dân phường Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019 nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố liên quan đến kiến thức gồm nghề nghiệp (OR=3,71; 95% CI: 2,10-6,56), trình độ học vấn (OR=3,69; 95% CI: 2,26-6,05); các yếu tố liên quan đến thực hành gồm giới tính (OR=1,52; 95%CI: 1,02-2,30, trình độ học vấn (OR=1,86; 95%CI: 1,17-2,96), nghề nghiệp (OR=8,0; 95% CI: 3,86-16,53), tiền sử mắc bệnh của gia đình (OR=2,09; 95%CI: 1,01-4,30). Người dân có kiến thức chung đạt thì có thực hành đạt cao gấp 4,88 lần người có kiến thức chung không đạt (95%CI:3,18-7,48). Cần tăng cường công tác truyền thông, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hành phòng chống sốt xuất huyết dengue trong cộng đồng.
Summary:
A cross - sectional study was conducted on 400 subjects who are people of Dang Giang ward, Ngo Quyen, Hai Phong, from October 2019 to December 2019 to describe fgur out some factors related to the knowledge, practise on dengue control. The results show that some factors that were signifcantly associated with knowledge including: occupational (OR=3.71; 95% CI: 2.10-6.56), education level (OR=3.69; 95% CI: 2.26-6.05); some factors that were signifcantly associated with practise including: gender (OR = 1.52; 95%CI: 1.02-2.30), education level (OR = 1.86; 95%CI: 1.17-2.96), occupational OR = 8.0; 95%CI: 3.86-16.53), dengue infected history of family member (OR=2.09; 95%CI: 1.01-4.30). There is a relation between knowledge and practise, the people who have good knowledge were likely to have better practice at 4,88 times higher than people do not have good knowledge (95%CI:3.18-7.48).
Từ khóa:
Kiến thức; thực hành; sốt xuất huyết dengue; yếu tố liên quan
File nội dung:
o2101174.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log