Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 326
Tập 31, số 1 2021

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THỰC HÀNH SỬ DỤNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA NGƯỜI DÂN TẠI 2 XÃ THUỘC THỊ XÃ QUẢNG YÊN TỈNH QUẢNG NINH, NĂM 2019

FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE, PRACTICE OF PESTICIDES USE AMONG PEOPLE LIVING ON 2 COMMUNES, QUANG YEN TOWN, QUANG NINH IN 2019
Tác giả: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thị Thắm, Trần Lê Dung, Phạm Thanh Hải, Nguyễn Quang Chính, Cáp Minh Đức
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên người đại diện 400 hộ gia đình tại 2 xã thuộc thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 6 năm 2019, nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người dân. Sử dụng bộ câu hỏi phỏng vấn cá nhân có cấu trúc về một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn cao hơn, người dân xã Hoàng Tân là những yếu tố làm tăng tỷ lệ “Kiến thức đạt” của người dân (OR= 1,55 95%CI: 1,03-2,34; OR= 4,53; 95%CI: 2,8-7,3); người dân đã tiếp cận thông tin truyền thông là yếu tố làm tăng tỷ lệ “Thực hành đạt” của họ (OR=2,69; 95%CI: 1,97-7,49). Từ đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao kiến thức sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật an toàn cho người dân.
Summary:
A cross - sectional study was conducted on 400 households in 2 communes, Quang Yen town, Quang Ninh, from January 2019 to June 2019. This study aims to describe factors related to knowledge, practise of pesticides use among population living on 2 communes, Quang Yen town, Quang Ninh in 2019. The study participants were interviewed by a structured questionnaires to describe elements related to knowledge and practice of pesticides use among population. The result of study showed that the higher level of education, the people of Hoang Tan commune are the factors that increase the rate of good knowledge (OR = 1.55, 95%CI: 1.03-2.34; OR = 4.53; 95%CI: 2.8-7.3). People had access to communication about pesticides having good practice, up to 2,69 times higher compared with the people never heard the communication (95%CI: 1.97-7,49). Since then, we strongly recommend to increase communication and education activities to enhance the knowledge of safely adherences for local community.
Từ khóa:
Hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV); kiến thức và thực hành đối với hóa chất BVTV; thị xã Quảng Yên; Quảng Ninh
Keywords:
Pesticides; knowledge and practice of pesticides; Quang Yen town; Quang Ninh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/68
File nội dung:
o2101326.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log