Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 43
Tập 31, số 1 2021

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH THEO DÕI PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 1 TUỔI TẠI HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019 - 2020

SOME FACTORS RELATED TO KNOWLEDGE AND PRACTICE ON ADVERSE EVENTS FOLLOWING IMMUNIZATION OF MOTHERS WITH CHILDREN UNDER ONE YEAR OF AGE IN KIEN THUY DISTRICT, HAI PHONG CITY, 2019 - 2020
Tác giả: Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Quang Đức, Bùi Thị Hương, Nguyễn Quang Chính
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành theo dõi phản ứng sau tiêm chủng mở rộng của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng năm 2019 - 2020. Số liệu được thu thập qua phỏng vấn trực tiếp 369 đối tượng nghiên cứu theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố liên quan đến kiến thức đạt gồm: Trình độ học vấn ≥THPT (OR=4,74; (2,78-8,08), tiếp cận từ 3 phương tiện truyền thông trở lên (OR=7,06 (4,30-11,57)). Các yếu tố liên quan đến thực hành đạt gồm: Thông tin của bà mẹ về PƯSTC (OR=3,63 (2,10-6,27), được sự tư vấn, hướng dẫn xử trí PƯSTC của CBYT (OR=2,86 (1,39-5.86) và OR=3,25 (1,69-6,28)). Kiến thức tốt có mối liên quan rõ ràng với thực hành tiêm chủng (OR=3,29 (1,62-6,71)). Bên cạnh việc tăng cường hình thức truyền thông hiện có, cần chú trọng truyền thông trực tiếp và phối hợp các phương thức truyền thông để nâng cao kiến thức và thực hành của bà mẹ trong chăm sóc trẻ sau tiêm chủng.
Summary:
This study aims to describe some related factor to knowledge and practice of mother with children under one year-old on adverse events following immunization (AEFI) in Kien Thuy district, Hai Phong, 2019 - 2020. The data was collected through face to face interviews among 369 subjects using a structured questionnaire. The results showed that the factors related to good knowledge including education levelequal or higher than high school (OR=4.74 (2.78-8.08)), using equal or more than 3 media channels (OR=7.06; (4.30-11.57). The factors related to good practice were information about AEFI (OR=3.63; (2.10-6.27), counselors, guidance on managing AEFI by health workers (OR=2.86; (1.39-5.86) and OR=3.25 (1.69-6.28). There is a statistically signifcant relation between good knowledge and practice of mothers toward immunization (OR = 3.29 (1.62-6.71)). In addition to strengthening currently available media channels, it is necessary to focus on direct communication and combine the communication methods to improve the knowledge and practice of mother in child care post immunization.
Từ khóa:
Kiến thức; thực hành; phản ứng sau tiêm chủng
Keywords:
Knowledge; practice; adverse events following immunization
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/28
File nội dung:
o210143.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log