Thứ năm, 25/02/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tuân thủ nguyên tắc điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh Covid- 19: nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam
Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020
Mức độ vận động thể lực ở người bệnh tăng huyết áp
Trang: 11
Tập 31, số 1 2021

SỰ HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 1 TUỔI TẠI TRẠM Y TẾ XÃ, HUYỆN VĨNH BẢO, HẢI PHÒNG NĂM 2019

SATISFACTION ON EXPANDED VACCINATION SERVICES AND RELATED FACTOR AMONG MOTHERS WITH CHILDREN UNDER ONE YEAR OLD AT COMMUNE HEALTH STATIONS, VINH BAO DISTRICT, HAI PHONG IN 2019
Tác giả: Trần Thị Bích Hồi, Nguyễn Quang Chính, Đào Thị Ngọc, Nguyễn Quang Hùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mô tả sự hài lòng về dịch vụ tiêm chủng mở rộng và một số yếu tố liên quan ở các bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại trạm y tế xã, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng năm 2019. Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 300 bà mẹ có con dưới 1 tuổi ở 5 xã huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng về dịch vụ tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế xã cho thấy: Tỷ lệ hài lòng chung của bà mẹ với dịch vụ tiêm chủng mở rộng tại Trạm y tế xã là 74,0% và không hài lòng là 26,0%. Tỷ lệ trả lời về thái độ của cán bộ y tế (CBYT) với bà mẹ, 17,0% thái độ rất quan tâm, chu đáo; 43,7% quan tâm, chu đáo; 37,7% thái độ bình thường; chỉ 0,2% lạnh nhạt. Trả lời về chất lượng dịch vụ tiêm chủng: 3,7% cho rằng đạt mức độ rất tốt, 54,0% cho rằng đạt mức độ tốt, 42,0% chấp nhận được dịch vụ và 0,3% cho rằng rất kém. Có sự khác biệt giữa mức độ hài lòng về dịch vụ tiêm chủng ở nhóm bà mẹ thường xuyên được tư vấn trước tiêm chủng (80,3%) với nhóm bà mẹ không hoặc không thường xuyên được tư vấn trước tiêm chủng (46,6%). Có sự khác biệt giữa mức độ hài lòng về dịch vụ tiêm chủng ở nhóm bà mẹ được tư vấn thường xuyên sau tiêm chủng (79,5%) với nhóm bà mẹ được tư vấn không thường xuyên sau tiêm chủng (62,1%).
Summary:
This study aims to describe satisfaction on expanded vaccination services and related factor among mothers with children under one year old at commune health stations, Vinh Bao district, Hai Phong in 2019. A cross-sectional research about the expanded vaccination services was conducted among over 300 mothers with under one-year-old children in fve communes of Vinh Bao district, Hai Phong. The overall satisfaction rate of mothers with expanded vaccination services at the commune health stations was 74.0% and the rate of not being satisfed was 26.0%. 17.0% of the mothers said that the health workers were really caring and attentive to children and mothers while 43.7% felt that they were caring and attentive. 37.7% of the mothers said that the health workers had a normal attitude and only 0.2% said they were indifferent. 3.7% said that the quality of vaccination service was very good; 54.0% said it was good; 42.0% felt it was acceptable and 0.3% thought that the quality was very poor. There was a difference in the levels of satisfaction with the vaccination service between the mothers who regularly received consultation before vaccination (80.3%) and the mothers who did not receive regular consultation before vaccination (46.4%). There was a difference in the levels of satisfaction with the vaccination services between the mothers who regularly had consultation after vaccination (79.5%) and those who did not receive regular consultation after vaccination (62.1%).
Từ khóa:
Tiêm chủng mở rộng; bà mẹ có con dưới một tuổi; sự hài lòng
Keywords:
Expanded vaccination; mothers with under-one-year-old children; satisfaction
File nội dung:
o210111.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log