Thứ năm, 25/02/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tuân thủ nguyên tắc điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh Covid- 19: nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam
Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020
Mức độ vận động thể lực ở người bệnh tăng huyết áp
Trang: 98
Tập 31, số 1 2021

THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN VỆ SINH TẠI CÁC BẾP ĂN MẦM NON QUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG NĂM 2016

THE SITUATION OF SANITARY AND HYGIENE CONDITIONS AT THE KITCHENS OF KINDERGARTEN IN NGO QUYEN DISTRICT, HAI PHONG IN 2016
Tác giả: Phạm Minh Khuê, Vũ Thị Lượng, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Quang Hùng
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mô tả thực trạng điều kiện vệ sinh tại các bếp ăn mầm non quận Ngô Quyền, Hải Phòng năm 2016. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 75 bếp ăn mầm non tại quận Ngô Quyền năm 2016. Số liệu được thu thập thông qua đánh giá sử dụng bảng kiểm. Kết quả cho thấy các bếp ăn hầu hết đạt các nội dung đánh giá với tỷ lệ khá cao (70-100%). Bên cạnh đó còn một số nội dung đạt với tỷ lệ chưa cao như vệ sinh cơ sở vật chất, vệ sinh trong quá trình chế biến bảo quản thực phẩm. Đánh giá chung từng điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho thấy tiêu chuẩn vệ sinh dụng cụ đạt ở mức cao (97,3%), nhưng các tiêu chuẩn chung với cơ sở hạ tầng (24,0%) vệ sinh trong chế biến bảo quản (33,3%) còn rất thấp. Tỷ lệ bếp ăn đạt điều kiện ATTP rất thấp ở cả nhóm đã có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát để các bếp ăn mầm non hoàn thiện cũng như duy trì điều kiện vệ sinh trong quá trình hoạt động
Summary:
This study aimed to describe the sanitary and hygiene conditions at the kindergartens in Ngo Quyen district, Hai Phong in 2016. A cross-sectional study was conducted in 75 kindergarten kitchens in Ngo Quyen in 2016. The data was collected by the sanitary survey checklist. Results showed that almost all catering services had a satisfactory hygiene level (70-100%). Some aspects had not reached satisfactory hygiene level such as having equipped with cleaning facilities, hygiene during food processing and preservation. Overall assessment of each food safety condition showed that the standards for hygiene of tools was highest (97.3%), but common standards with infrastructure (24.0%) and the sanitation in processing and preservation (33.3%) were still very low. The percentage of kitchens achieving food safety requirements was exceptionally low in the whole group that already has a certifcate of food safety eligibility. It is necessary to strengthen communication, inspection and supervision for the kindergarten kitchens to improve and maintain sanitary conditions during operation
Từ khóa:
Điều kiện vệ sinh; bếp ăn mầm non; Hải Phòng
Keywords:
Sanitary conditions; kindergarten kitchens; Hai Phong
File nội dung:
o210198.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log