Thứ năm, 25/02/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tuân thủ nguyên tắc điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh Covid- 19: nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam
Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020
Mức độ vận động thể lực ở người bệnh tăng huyết áp
Trang: 72
Tập 31, số 1 2021

THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ LỢI, HẢI PHÒNG NĂM 2019 - 2020

NUTRITIONAL STATUS AND SOME RELATED FACTOR AMONG PUPILS IN LE LOI SECONDARY SCHOOL, HAI PHONG CITY IN 2019-2020
Tác giả: Nguyễn Quang Đức, Dương Thị Hương, Phạm Huy Quyến
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1837 học sinh trường trung học cơ sở Lê Lợi, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 nhằm mô tả tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên đối tượng nghiên cứu này. Kết quả, tỷ lệ học sinh thừa cân béo phì là 29,9%, tỷ lệ thừa cân béo phì ở học sinh nam cao hơn học sinh nữ (37,3% và 22,2%). Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh thiếu dinh dưỡng chung là 4,8%. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân béo phì của học sinh là: Giới tính nam; ăn 4 bữa chính trở lên trong ngày; có thói quen ăn đêm; ăn thức ăn ngọt ≥ 1 lần / ngày; uống nước ngọt có ga. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu dinh dưỡng của học sinh là: Bỏ bữa; không ăn sáng môi ngày. Từ kết quả này, nghiên cứu góp phần đưa ra các can thiệp dinh dưỡng phù hợp cho lứa tuổi này trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Summary:
A cross-sectional descriptive study of 1837 junior high school students Le Loi, Le Chan district, Hai Phong city from October 2019 to March 2020 in order to describe nutritional status and some related factors in this study subject. As a result, the rate of overweight and obesity students was 29.9%, the rate of overweight and obesity among male was higher than that of female students (37.3% and 22.2%). In addition, the general malnutrition rate is 4.8%, The proportion of male students with malnutrition is lower than female students (4.8% and 4.9%). Some factors related to the student’s overweight and obesity are: male; Eat 4 or more main meals a day; Have a habit of eating at night; Eat sweet foods ≥ 1 time / day; Drink carbonated soft drinks. Some factors related to student malnutrition are: Skipping meals; No breakfast every day. From this result, the study contributes to the introduction of nutritional interventions suitable for this age in Hai Phong city.
Từ khóa:
Tình trạng dinh dưỡng; thừa cân béo phì; thiếu dinh dưỡng; trung học cơ sở; Hải Phòng
Keywords:
Nutritional status; overweight and obesity; malnutrition; junior high school; Hai Phong
File nội dung:
o210172.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log