Thứ năm, 25/02/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tuân thủ nguyên tắc điều trị của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh Covid- 19: nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam
Trải nghiệm của người bệnh trong quá trình điều trị nội trú tại Bệnh viện Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2020
Mức độ vận động thể lực ở người bệnh tăng huyết áp
Trang: 134
Tập 31, số 1 2021

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NAM SÁCH, HẢI DƯƠNG NĂM 2018 - 2019

THE STATUS OF TREATMENT MANAGEMENT AMONG HYPERTENSION OUTPATIENTS AT NAM SACH MEDICAL CENTER, HAI DUONG PROVINCE IN 2018 - 2019
Tác giả: Phạm Minh Khuê, Trần Thị Thanh, Trần Thị Thúy Hà, Nguyễn Quang Chính
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mục tiêu mô tả thực trạng quản lý điều trị ngoại trú bệnh nhân tăng huyết áp tại Trung tâm y tế Nam Sách, Hải Dương năm 2018 - 2019. Kết quả điều tra 510 bệnh nhân từ tháng 10/2018 đến tháng 9/2019: 62,9% bệnh nhân tuân thủ điều trị chung; 50,6% bệnh nhân được điều trị đạt huyết áp mục tiêu. Tỷ lệ bệnh nhân được quản lý điều trị tốt là 45,5%. Tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có biến chứng là 39,8%. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế Nam Sách được quản lý điều trị tốt còn thấp.
Summary:
A cross-sectional study was performed to describe the current situation of treatment management among hypertension outpatients at Nam Sach medical center, Hai Duong province in 2018 - 2019. The results showed that 62.9% of patients complied with general treatment; 50.6% of treated patients achieved the target blood pressure. The proportion of patients with good treatment management was 45.5%. The proportion of patients with complicated hypertension was 39.8%. The data collected on 510 hypertension patients who were treated in Nam Sach hospital, time from October 2018 to September 2019. The results showed that the proportion of hypertensive outpatients at Nam Sach Medical Center well managed and treated was low.
Từ khóa:
Quản lý điều trị; bệnh tăng huyết áp; tuân thủ điều trị
Keywords:
Outpatient treatment; hypertension patient; treatment compliance
File nội dung:
o2101134.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log