Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 196
Tập 31, số 1 2021

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI XÃ HOA ĐỘNG, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG NĂM 2019

THE SITUATION AND SOME FACTORS RELATED TO THE SEX RATIO IMBALANCE AT BIRTH IN HOA DONG COMMUNE, THUY NGUYEN DISTRICT, HAI PHONG CITY IN 2019
Tác giả: Hoàng Thị Thuận, Trần Thị Thúy Hà, Đàm Thị Ngọc, Nguyễn Quang Chính
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 144 bà mẹ có con sinh năm 2019 nhằm mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Kết quả cho thấy tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 tại xã Hoa Động là 125 trẻ trai/100 trẻ gái. Tỷ số giới tính khi sinh tăng theo số lần sinh, cao nhất ở nhóm bà mẹ sinh con từ lần thứ 3 trở lên (414,3/100). Bà mẹ có học vấn dưới trung học phổ thông có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất (153,3/100). Nghiên cứu tìm ra một số yếu tố liên quan đến mất cân bằng giới tính khi sinh với yếu tố nhân khẩu học của mẹ (nhóm tuổi), yếu tố phong tục tập quán (mong muốn có con trai để dự phòng) và yếu tố liên quan từ khoa học kỹ thuật, công nghệ (có sử dụng siêu âm chẩn đoán giới tính, áp dụng phương pháp siêu âm rụng trứng).
Summary:
A cross-sectional descriptive study of 144 mothers had children who was born in 2019 to describe the situation and some factors related to the sex ratio imbalance at birth in Hoa Dong commune, Thuy Nguyen district, Hai Phong city. The result showed that the sex ratio at birth in 2019 in Hoa Dong commune was 125 boys/100 girls. The Sex Ratio at Birth was increased with number of births, and was the highest among mothers having the third and higher order birth (414.3/100). Mothers with lower secondary education had the highest Sex Ratio at Birth (153.3/100). The study found some factors related to the imbalance of sex ratio at birth mother’s demographic factor (age group), customary factors (the desire to have a son for prevention) and related factors from scientifc engineering, technology (using ultrasound to diagnose sex, applying ultrasound method of ovulation).
Từ khóa:
Mất cân bằng giới tính khi sinh; yếu tố liên quan; Hải Phòng
Keywords:
Imbalance of sex ratio at birth; factors related; Hai Phong
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/48
File nội dung:
o2101196.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log