Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 137
Tập 31, số 6 2021

ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ CẤU TRÚC CƠ THỂ CỦA TRẺ 11 - 14 TUỔI DÂN TỘC XƠ ĐĂNG TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TỈNH KON TUM, NĂM 2018

ANTHROPOMETRIC AND BODY COMPOSITION CHARACTERISTICS OF THE XO DANG ETHNIC MINORITY CHILDREN AGED 11 - 14 AT ETHNIC SEMI-BOARDING SCHOOLS IN KON TUM PROVINCE, 2018
Tác giả: Nguyễn Song Tú, Lê Danh Tuyên, Hoàng Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Thúy Anh
Tóm tắt:
Tìm hiểu đặc điểm nhân trắc và cấu trúc cơ thể trẻ theo dân tộc, khu vực và độ tuổi là cần thiết. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 2.138 trẻ 11 - 14 tuổi các trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Kon Tum, năm 2018 nhằm mô tả đặc điểm nhân trắc và cấu trúc cơ thể trẻ dân tộc Xơ Đăng. Kết quả cân nặng trung bình (TB) là 32,4kg ở trẻ trai và 34,9kg ở trẻ gái và chiều cao tương ứng là (138,3cm và 140,7cm) thấp so với trẻ cùng nhóm đối tượng, nhóm tuổi một số dân tộc khác. Chỉ số Zscore chiều cao/tuổi TB của trẻ trai là (-2,27 ± 0,92) và trẻ gái (-2,04 ± 0,85), thuộc ngưỡng xác định là SDD thấp còi; phần trăm mỡ (%BF) và khối lượng mỡ (FM) ở trẻ gái tăng dần và khác biệt theo từng nhóm tuổi (p < 0,001). Các chỉ số %BF và FM của ở trẻ gái cao hơn so với nam (p < 0,001). Khối lượng không mỡ (FFM) và khối lượng cơ ước tính (PMM) ở cả hai giới tăng dần giữa các nhóm tuổi (p < 0,001). Kết quả thu được từ nghiên cứu là cơ sở đề xuất các giải pháp can thiệp dinh dưỡng đối với trẻ trung học cơ sở người dân tộc Xơ Đăng nói riêng và trẻ thuộc trường trung học cơ sở trong tỉnh Kon Tum nói chung.
Summary:
Understanding the anthropometric characteristics and body composition of children by ethnicity, region and age are essential. A cross-sectional study was conducted on 2,138 children among 11 - 14 year old from semiboarding schools in Kon Tum province in 2018 to describe the anthropometric and body composition characteristics of Xo Dang ethnic. Results showed that the average weight of children (32.4kg in boys and 34.9kg in girls) and the height were corresponding (138.3cm và 140.7 cm) lower than children of the same type of student and age groups of other ethnic groups in recent studies. Mean height for age Zscore boys was (-2.27 ± 0.92), and girls was (-2.04 ± 0.85), belongs to the threshold identifed as stunting; Mean the total body fat percentage (%BF) and fat mass (FM) was increases gradually and signifcantly different among the age group in girls pupils (p < 0.001). Mean of %BF and FM in females was higher than that of males (p < 0.001). Mean of fat-free mass (FFM) and predicted muscle mass (PMM) in both genders increased gradually between age groups (p < 0.001). From the results obtained, researchers could propose nutritional interventions solutions for junior high school students in Xo Dang ethnic minority in particular and junior high schools in Kon Tum province in general.
Từ khóa:
Nhân trắc; cấu trúc cơ thể; dân tộc; Xơ Đăng; vị thành niên; dinh dưỡng
Keywords:
Anthropometric; body composition; ethnicity; Xo Dang; adolescent; nutrition
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/385
File nội dung:
o2106137.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log