Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 145
Tập 31, số 6 2021

ĐỊNH HƯỚNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CỦA SINH VIÊN Y ĐA KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC THÁI NGUYÊN NĂM 2020

CAREER ORIENTATION OF MEDICAL STUDENTS AND SOME RELATED FACTORS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY IN 2020
Tác giả: Nguyễn Đình Hùng, Trương Thị Huế, Phạm Thị Hồng, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Thị Quyên
Tóm tắt:
Bác sĩ đa khoa là một lực lượng có vai trò quan trọng của ngành y tế và lựa chọn chuyên ngành trong tương lai có thể ảnh hưởng đến hệ thống khám chữa bệnh. Mục tiêu của nghiên cứu này là mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan ảnh hưởng tới định hướng chuyên ngành của sinh viên Y đa khoa năm 2020. Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 385 sinh viên Y đa khoa từ năm thứ 2 đến năm thứ 6. Các thông tin về đặc điểm cá nhân, thông tin gia đình, một số yếu tố liên quan tới quá trình định hướng việc làm được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp dựa trên bộ câu hỏi cấu trúc. Kết quả cho thấy rằng gần 85% sinh viên được khảo sát đã có định hướng chuyên ngành rõ ràng. Chuyên ngành được sinh viên nam lựa chọn nhiều nhất là ngoại khoa (33,3%), tiếp đến là sản khoa (19,1%) và nội khoa (18,2%). Đối với sinh viên nữ, nội khoa là chuyên ngành được lựa chọn nhiều nhất (32,3%), kế tiếp là chuyên khoa lẻ (25,0%) và sản khoa (21,8%). Những yếu tố liên quan có ý nghĩa thống kê đến định hướng vị trí việc làm bao gồm “học lực”, “dân tộc”, “năng lực phù hợp” với vị trí việc làm và “ảnh hưởng của thần tượng”.
Summary:
Medical doctors are important to the healthcare system, and their future career choices may have high impacts. A cross - sectional descriptive study was conducted among 385 medical students with the aim to describe career orientation of medical students and some related factors potential influencers. Information about their personal characteristics, family and other related factors was collected by face - to - face interviews using a structured questionnaire. The results showed that nearly 85% of students reported having a clear specialty choice. Among male students, surgery was the most preferred specialty (33.3%) followed by obstetrics (19.1%) and internal medicine (18.2%). Among female students, internal medicine was the most preferred choice (32.3%), followed by subspecialties and obstetrics at 25% and 21.8%, respectively. Factors influencing with career choices included academic achievements, ethnicity, ftness for the job, and idols’ influence.
Từ khóa:
Định hướng; vị trí việc làm; sinh viên; y đa khoa; Đại học Y - Dược
Keywords:
Orientation; job position; students; medical doctor; Medical University
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/386
File nội dung:
o2106145.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log