Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 9
Tập 31, số 6 2021

GÁNH NẶNG TỬ VONG VÀ KINH TẾ CỦA BỤI MỊN PM2.5 TÁC ĐỘNG ĐẾN BỆNH TIM MẠCH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

MORTALITY AND ECONOMIC BURDEN OF PM 2.5 ON CARDIOVASCULAR DISEASE IN HO CHI MINH CITY IN 2018
Tác giả: Trần Ngọc Đăng, Nguyễn Ngọc Nhật Thanh, Nguyễn Trường Viên, Phan Hoàng Thùy Dung, Nguyễn Đào Thiên Ân, Trương Thị Thùy Dung, Đinh Thị Giang
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm xây dựng bản đồ phân bố nồng độ bụi mịn PM2.5 và đánh giá tác động của PM2.5 lên tử vong do tim mạch tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) năm 2018. Bản đồ PM2.5 được xây dựng giữa sự kết hợp quan trắc 96 điểm vào mùa mưa và khô trên toàn địa bàn TP.HCM bằng thiết bị quan trắc giá rẻ AirBeam2 và thuật toán nội suy khoảng cách nghịch đảo có trọng số (IDW). Tác động của PM2.5 đến tử vong do tim mạch cũng như ảnh hưởng kinh tế được ước tính bằng mô hình BenMAP dựa trên dữ liệu tử vong A6/YTCS Bộ Y tế. Ở tất cả các quận/huyện, nồng độ PM2.5 trung bình cả năm cao hơn tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO (PM2.5 < 10µg/m3). PM2.5 gây tác động đến 6,4% số ca tử vong do tim mạch (327/5134) và 1,1% số ca tử vong do tất cả các nguyên nhân (327/29.173), đồng thời gây thiệt hại 2.942 tỷ VNĐ (chiếm 0,052% GDP VN) vào năm 2018. Nghiên cứu đề xuất cần có những biện pháp giảm thiểu tác hại và ô nhiễm bụi PM2.5 tại TPHCM.
Summary:
The study aimed to develop a map of the PM 2.5 concentrations distribution and assess the impact of PM2.5 on cardiovascular mortality in Ho Chi Minh City in 2018. The PM2.5 distribution was built between the combination of monitoring 96 points in the wet and dry season throughout Ho Chi Minh City using the low-cost AirBeam2 monitoring device and IDW interpolation algorithm. The effects of PM2.5 on cardiovascular mortality as well as economic effects were estimated using the BenMAP model based on the A6/YTCS mortality data from the Ministry of Health. In all districts, the annual average PM2.5 concentrations were higher than the WHO air quality standards (PM2.5 < 10µg/m3). PM2.5 affected 6.4% of cardiovascular deaths (327/5.134) and 1.1% of all-cause deaths (327/29.173), and caused 2.942 losses billion VND (accounting for 0.052% of Vietnam's GDP) in 2018. There should be measures to minimize the harmful effects and concentration of PM 2.5 in Ho Chi Minh City.
Từ khóa:
PM 2.5; đánh giá tác động sức khỏe; ô nhiễm không khí; tử vong; tim mạch
Keywords:
PM2.5; health impact assessment; air pollution; mortality; cardiovascular
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/369
File nội dung:
o210609.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log