Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 164
Tập 31, số 6 2021

KHẨU PHẦN THỰC TẾ CỦA PHỤ NỮ NUÔI CON NHỎ DƯỚI 24 THÁNG TUỔI Ở HAI PHƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

ACTUAL DIETARY OF WOMEN WHO HAD CHILDREN UNDER 24-MONTHS AT TWO COMMUNES IN THAI NGUYEN CITY
Tác giả: Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Vũ Thị Linh, Nguyễn Thị Minh Diễm, Lục Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Thoa, Đoàn Thị Nhung, Trần Thị Hồng Vân
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 91 đối tượng với mục tiêu mô tả khẩu phần thực tế của phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi tại hai phường của thành phố Thái Nguyên năm 2020. Ở nhóm phụ nữ đã cai sữa tổng năng lượng ăn vào trung là 1843,7kcal/ngày. Hàm lượng các chất dinh dưỡng protein và lipid lần lượt là 96,8g và 60,2g. Tỷ lệ phụ nữ đạt về các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ở nhóm này còn thấp. Ở nhóm còn nuôi con bú tổng năng lượng tiêu thụ trung bình là 2228,1kcal/ngày. Hàm Lượng các chất dinh dưỡng Protein là 103g và lipid là 65,3g. Tỷ lệ phụ nữ đạt về các chất dinh dưỡng trong khẩu phần ở nhóm này còn thấp. Tỷ lệ protein: lipid: glucid là 19,4: 26,9: 53,3 chưa cân đối. Tỷ lệ protein động vật/protein tổng số cao hơn so với khuyến nghị trong khi tỷ lệ lipid thực vật/lipid tổng số và canxi/phospho thấp hơn so khuyến nghị. Nghiên cứu cho thấy khẩu phần thực tế của phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi chưa cân đối, hợp lý.
Summary:
A cross-sectional study was conducted about a dietary survey on 91 women who had children under 24-months at 2 communes of Thai Nguyen city in 2020 to describe their actual dietary. In women who stopped breastfeeding, the average energy intake of the subject was 1843.7 kcal/ day. Protein intake was 96.8g and lipid intake was 60.2g. The percentage of women who met the nutritional requirements was relatively low. In the continuously breastfeeding women group, the average energy intake was 2228,1 kcal/day. Protein and lipid intake was 103g and 65,3g respectively. There were a minority of participants in this group met the recommendations about nutrient intake. The proportion of Protein: Lipid: Glucid was 19.4: 26.9: 53.3 imbalanced. The rate of animal protein/total protein was higher than the recommendation while that of vegetable lipid/ total lipid and Calcium/ phosphorus were lower than requirements of the National Institute of Nutrition in 2016. The study shows that diet of women who bear children under 24-months was imbalanced and insufcient.
Từ khóa:
Khẩu phần thực tế; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi; năng lượng tiêu thụ
Keywords:
Diet; women raising children under 24-months; energy intake
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/388
File nội dung:
o2106164.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log