Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 73
Tập 31, số 6 2021

LỰA CHỌN CƠ SỞ DỊCH VỤ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ METHADONE TẠI CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM NĂM 2018

CLINIC PREFERENCES AND RELATED FACTORS AMONG METHADONE MAINTENANCE THERAPY PATIENTS AT A PRIVATE HEALTH CLINIC IN VIETNAM IN 2018
Tác giả: Lê Anh Tuấn, Phạm Thị Thanh Duyên, Kiều Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Mỳ, Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Văn Hùng
Tóm tắt:
Một nghiên cứu mô tả cắt ngang trên toàn bộ 195 bệnh nhân đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone (MMT) ở cơ sở y tế tư nhân duy nhất cung cấp methadone ở Việt Nam năm 2018 nhằm mô tả việc lựa chọn cơ sở, mong muốn nhận dịch vụ phân tuyến tại trạm y tế xã/phường (TYT) và một số yếu tố liên quan. Thông tin được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho thấy có 40,5% bệnh nhân tại cơ sở MMT tư nhân đã chuyển đến từ cơ sở khác, 59,5% đăng kí điều trị từ đầu. Lý do quan trọng nhất mà bệnh nhân lựa chọn cơ sở MMT tư nhân là gần nhà/gần nơi làm việc/tiện đi lại (96,2%). Lý do chủ yếu bệnh nhân mong muốn nhận MMT phân tuyến tại TYT là gần nhà (98,6%). Lý do không muốn nhận MMT tại TYT là sợ gia đình/bạn bè biết (26,9%), sợ bị phân biệt đối xử (23,1%). Các yếu tố liên quan đến mong muốn nhận MMT tại TYT xã/phường là khoảng cách đi lại (OR = 2,9; 95% CI: 1,9 – 5,9), chi phí đi lại (OR = 1,2; 95% CI: 1,1 – 1,3) và thời gian điều trị (OR = 1,2; 95% CI: 1,1 – 1,5). Việc mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ MMT phân tuyến tại TYT xã/phường là cần thiết để có nhiều lựa chọn cho bệnh nhân.
Summary:
A cross-sectional study using the take-all sampling method was conducted among 195 patients who were on methadone maintenance treatment (MMT) at a private health clinic in Vietnam in 2018 to describe the preferences, of treatment clinics decentralized services at the commune health centre (CHC) and related factors to their preferences. Information was collected using face-to-face interviews. Results showed that 40.5% of patients have moved from other clinics and 59.5% originally registered at the private MMT clinic. The most important reason that patients chose the private MMT facility was proximity to home/workplace/easyto-travel (96.2%). The main reason for patients desiring to receive MMT at CHC was closure-tohome (98.6%). The reasons for not choosing to receive MMT at CHC were afraid of knowing by family/friend (26.9%), not-good-enough quality (25.0%), fear of discrimination (23.1%). Factors related to desiring to receive MMT at CHC were distance to the clinic (OR, 2.9; 95%CI, 1.9 – 5.9), travel costs (OR, 1.2; 95%CI, 1.1 – 1.3) and treatment duration (OR, 1.2; 95%CI, 1.1 – 1.5). Scaling up the MMT site network with a decentralization model at the commune level is essential to have more references for patients.
Từ khóa:
Methadone tư nhân; lựa chọn cơ sở; dịch vụ phân tuyến
Keywords:
Private methadone; clinic preferences; decentralized services
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/376
File nội dung:
o210673.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log