Thứ hai, 02/08/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, 2019 - 2020
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm 2020
Hiệu quả sử dụng sữa tươi bổ sung 19 vi chất dinh dưỡng và khoáng chất đối với tình trạng dinh dưỡng trẻ tiểu học tại tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2018
Trang: 73
Tập 31, số 6 2021

LỰA CHỌN CƠ SỞ DỊCH VỤ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ METHADONE TẠI CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM NĂM 2018

CLINIC PREFERENCES AND RELATED FACTORS AMONG METHADONE MAINTENANCE THERAPY PATIENTS AT A PRIVATE HEALTH CLINIC IN VIETNAM IN 2018
Tác giả: Lê Anh Tuấn, Phạm Thị Thanh Duyên, Kiều Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Mỳ, Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Văn Hùng
Tóm tắt:
Một nghiên cứu mô tả cắt ngang trên toàn bộ 195 bệnh nhân đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone (MMT) ở cơ sở y tế tư nhân duy nhất cung cấp methadone ở Việt Nam năm 2018 nhằm mô tả việc lựa chọn cơ sở, mong muốn nhận dịch vụ phân tuyến tại trạm y tế xã/phường (TYT) và một số yếu tố liên quan. Thông tin được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho thấy có 40,5% bệnh nhân tại cơ sở MMT tư nhân đã chuyển đến từ cơ sở khác, 59,5% đăng kí điều trị từ đầu. Lý do quan trọng nhất mà bệnh nhân lựa chọn cơ sở MMT tư nhân là gần nhà/gần nơi làm việc/tiện đi lại (96,2%). Lý do chủ yếu bệnh nhân mong muốn nhận MMT phân tuyến tại TYT là gần nhà (98,6%). Lý do không muốn nhận MMT tại TYT là sợ gia đình/bạn bè biết (26,9%), sợ bị phân biệt đối xử (23,1%). Các yếu tố liên quan đến mong muốn nhận MMT tại TYT xã/phường là khoảng cách đi lại (OR = 2,9; 95% CI: 1,9 – 5,9), chi phí đi lại (OR = 1,2; 95% CI: 1,1 – 1,3) và thời gian điều trị (OR = 1,2; 95% CI: 1,1 – 1,5). Việc mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ MMT phân tuyến tại TYT xã/phường là cần thiết để có nhiều lựa chọn cho bệnh nhân.
Summary:
A cross-sectional study using the take-all sampling method was conducted among 195 patients who were on methadone maintenance treatment (MMT) at a private health clinic in Vietnam in 2018 to describe the preferences, of treatment clinics decentralized services at the commune health centre (CHC) and related factors to their preferences. Information was collected using face-to-face interviews. Results showed that 40.5% of patients have moved from other clinics and 59.5% originally registered at the private MMT clinic. The most important reason that patients chose the private MMT facility was proximity to home/workplace/easyto-travel (96.2%). The main reason for patients desiring to receive MMT at CHC was closure-tohome (98.6%). The reasons for not choosing to receive MMT at CHC were afraid of knowing by family/friend (26.9%), not-good-enough quality (25.0%), fear of discrimination (23.1%). Factors related to desiring to receive MMT at CHC were distance to the clinic (OR, 2.9; 95%CI, 1.9 – 5.9), travel costs (OR, 1.2; 95%CI, 1.1 – 1.3) and treatment duration (OR, 1.2; 95%CI, 1.1 – 1.5). Scaling up the MMT site network with a decentralization model at the commune level is essential to have more references for patients.
Từ khóa:
Methadone tư nhân; lựa chọn cơ sở; dịch vụ phân tuyến
Keywords:
Private methadone; clinic preferences; decentralized services
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/376
File nội dung:
o210673.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log