Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 73
Tập 31, số 6 2021

LỰA CHỌN CƠ SỞ DỊCH VỤ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ METHADONE TẠI CƠ SỞ Y TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM NĂM 2018

CLINIC PREFERENCES AND RELATED FACTORS AMONG METHADONE MAINTENANCE THERAPY PATIENTS AT A PRIVATE HEALTH CLINIC IN VIETNAM IN 2018
Tác giả: Lê Anh Tuấn, Phạm Thị Thanh Duyên, Kiều Thị Thanh Hà, Hoàng Thị Mỳ, Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Văn Hùng
Tóm tắt:
Một nghiên cứu mô tả cắt ngang trên toàn bộ 195 bệnh nhân đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone (MMT) ở cơ sở y tế tư nhân duy nhất cung cấp methadone ở Việt Nam năm 2018 nhằm mô tả việc lựa chọn cơ sở, mong muốn nhận dịch vụ phân tuyến tại trạm y tế xã/phường (TYT) và một số yếu tố liên quan. Thông tin được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho thấy có 40,5% bệnh nhân tại cơ sở MMT tư nhân đã chuyển đến từ cơ sở khác, 59,5% đăng kí điều trị từ đầu. Lý do quan trọng nhất mà bệnh nhân lựa chọn cơ sở MMT tư nhân là gần nhà/gần nơi làm việc/tiện đi lại (96,2%). Lý do chủ yếu bệnh nhân mong muốn nhận MMT phân tuyến tại TYT là gần nhà (98,6%). Lý do không muốn nhận MMT tại TYT là sợ gia đình/bạn bè biết (26,9%), sợ bị phân biệt đối xử (23,1%). Các yếu tố liên quan đến mong muốn nhận MMT tại TYT xã/phường là khoảng cách đi lại (OR = 2,9; 95% CI: 1,9 – 5,9), chi phí đi lại (OR = 1,2; 95% CI: 1,1 – 1,3) và thời gian điều trị (OR = 1,2; 95% CI: 1,1 – 1,5). Việc mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ MMT phân tuyến tại TYT xã/phường là cần thiết để có nhiều lựa chọn cho bệnh nhân.
Summary:
A cross-sectional study using the take-all sampling method was conducted among 195 patients who were on methadone maintenance treatment (MMT) at a private health clinic in Vietnam in 2018 to describe the preferences, of treatment clinics decentralized services at the commune health centre (CHC) and related factors to their preferences. Information was collected using face-to-face interviews. Results showed that 40.5% of patients have moved from other clinics and 59.5% originally registered at the private MMT clinic. The most important reason that patients chose the private MMT facility was proximity to home/workplace/easyto-travel (96.2%). The main reason for patients desiring to receive MMT at CHC was closure-tohome (98.6%). The reasons for not choosing to receive MMT at CHC were afraid of knowing by family/friend (26.9%), not-good-enough quality (25.0%), fear of discrimination (23.1%). Factors related to desiring to receive MMT at CHC were distance to the clinic (OR, 2.9; 95%CI, 1.9 – 5.9), travel costs (OR, 1.2; 95%CI, 1.1 – 1.3) and treatment duration (OR, 1.2; 95%CI, 1.1 – 1.5). Scaling up the MMT site network with a decentralization model at the commune level is essential to have more references for patients.
Từ khóa:
Methadone tư nhân; lựa chọn cơ sở; dịch vụ phân tuyến
Keywords:
Private methadone; clinic preferences; decentralized services
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/376
File nội dung:
o210673.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log