Thứ bảy, 02/03/2024
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông năm 2022
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sinh con thứ 3 trở lên tại 03 xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong và Chiềng Khương huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La năm 2022
Hiệu quả bổ sung sản phẩm dinh dưỡng lên tình trạng dinh dưỡng và thiếu kẽm ở học sinh suy dinh dưỡng thấp còi và có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại một số trường tiểu học huyện Cẩm Thủy, tỉnh
Trang: 154
Tập 31, số 6 2021

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA BÁC SĨ CHUYÊN NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CÔNG TÁC TẠI TUYẾN TỈNH, HUYỆN Ở CÁC VÙNG SINH THÁI, NĂM 2020 - 2021

PROFESSIONAL QUALIFICATION AND TRAINING NEEDS OF THE REHABILITATION DOCTORS WORKING AT THE PROVINCIAL AND DISTRICT HOSPITALS IN VIETNAM, 2020 - 2021
Tác giả: Đoàn Quốc Hưng, Lê Minh Giang, Phạm Văn Minh, Nguyễn Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hoài Nam, Phan Thị Kiều Loan, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Thị Hảo, Hoàng Thị Thu Hà, Đào Vũ Hoàng, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Phương Mai, Nguyễn Thị Thu Hường, Hoàng Thị Hải Vân
Tóm tắt:
Nghiên cứu có thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang với mục tiêu mô tả năng lực chuyên môn và nhu cầu đào tạo của bác sĩ chuyên ngành phục hồi chức năng tại 27 bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và chuyên khoa tại các vùng sinh thái năm 2020 - 2021. Tổng số 205 bác sĩ tham gia nghiên cứu với số năm công tác trung bình là 8,53 năm, 6,35% bác sĩ có trình độ Tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II, 21,95% bác sĩ chuyên khoa I, còn lại là bác sĩ nội trú, thạc sĩ và bác sĩ định hướng chuyên khoa. Có 80% cán bộ mong muốn được tiếp tục đào tạo thông qua các hình thức khác nhau trong đó đào tạo cập nhật kiến thức y tế liên tục chiếm tỷ lệ cao nhất (89,3 %); đặc biệt các bác sĩ mong muốn chương trình đào tạo nên bám sát chuẩn năng lực bác sĩ chuyên khoa; chương trình cần phải bám sát cơ cấu bệnh tật của từng vùng và từng tuyến. Nhìn chung các bác sĩ công tác trong chuyên ngành phục hồi chức năng cho rằng năng lực chuyên môn hiện tại đáp ứng một phần hoặc đầy đủ yêu cầu công việc (86,3%), còn 13,7% cho rằng chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhu cầu đào tạo hiện nay là rất lớn đặc biệt nội dung đào tạo cần bám sát chuẩn năng lực bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng.
Summary:
The study has a cross-sectional descriptive study design with the aim of describing the professional qualifcations and training needs of physicians specialized in rehabilitation at 27 provincial, district and specialist hospitals in different ecological regions 2020 - 2021. A total of 205 doctors participated in the study with an average working experience of 8.53 years, 6.35% of doctors with PhD and specialist II degrees, 21.95% of specialists I, the rest are resident doctors, masters and specialist oriented doctors. There are 80% of staff wishing to continue training through the forms of certifcation study (47.8%); concentrated training at training institutions (37.1%); continuing training courses on updating medical knowledge (89.3%); Especially, doctors who want the training program should be related to the standard of specialists; the program needs to follow the disease pattern of each region; and should follow the guideline of the Ministry of Health. In general, doctors working in the rehabilitation profession believe that the current professional capacity meets the job requirement. However, the current training needs are very large, especially the training content should adhere to the competence of the standards of a rehabilitation specialist.
Từ khóa:
Nhu cầu đào tạo; năng lực chuyên môn; bác sĩ; chuyên ngành phục hồi chức năng
Keywords:
Demand; professional capacity; doctor; rehabilitation
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/387
File nội dung:
o2106154.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log