Thứ ba, 04/10/2022
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân và một số yếu tố liên quan của học sinh tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022
Mối liên quan giữa hình ảnh cảnh báo trên bao thuốc lá và ý định bỏ thuốc ở những người hút thuốc lá điếu: Khảo sát toàn cầu về hút thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam
Tỷ lệ và chủng loại biến thể huyết thanh xoắn khuẩn vàng da lưu hành ở bệnh nhân tại một số bệnh viện thuộc 3 tỉnh tại Việt Nam năm 2018 - 2019
Trang: 88
Tập 31, số 6 2021

NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ Y TẾ THÔN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỰ PHÒNG, PHÁT HIỆN SỚM VÀ QUẢN LÝ MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM PHỔ BIẾN

VILLAGE HEALTH WORKERS’ AWARENESS ABOUT THEIR ROLES IN PREVENTION, EARLY DETECTION AND MANAGEMENT OF COMMON NON-COMMUNICABLE DISEASE
Tác giả: Đỗ Minh Sinh, Hoàng Thị Vân Lan, Lê Thị Huyền Trinh
Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả nhận thức của cán bộ y tế thôn về nhiệm vụ của họ đối với hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến. Thiết kế nghiên cứu điều tra cắt ngang định lượng được thực hiện trong năm 2020. Có 168 y tế thôn của 15 xã/phường thuộc tỉnh Nam Định tham gia nghiên cứu. Kết quả cho thấy, 100% y tế thôn đã nhận thức được tối thiểu 03 nhiệm vụ của họ trong hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến. Các nhiệm vụ được đề cập nhiều nhất gồm: hướng dẫn người dân thực hiện chế độ ăn hợp lý (94%); tư vấn thay đổi hành vi (92,3%); hướng dẫn thay đổi hành vi (91,7%). Có 05/16 nhiệm vụ chưa được đề cập, tuy nhiên đây không phải là những yếu tố có tính chất quyết định đến sự thành công của hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Điều này cho thấy được sự cam kết và sẵn sàng của y tế thôn trong việc thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi nói chung ở cấp độ cộng đồng.
Summary:
The study aims to describe village health workers’ awareness about their role in prevention, early detection and management of common non - communicable diseases. The design of cross - sectional survey study was implemented in 2020. There were 168 rural health workers from 15 communes and wards in Nam Dinh province participating in the study. The results indicated that most of the village health workers were aware of their role in prevention, early detection and management of common non-communicable diseases. The most frequently mentioned roles were health education counseling and community mobilization. There were 5 out of 16 roles/tasks that had not been mentioned, these were not decisive factors for the success of non-communicable disease management in the community. The results revealted that the commitment and willingness of village health workers to promote general health and well-being at the community level.
Từ khóa:
Nhận thức; nhiệm vụ; bệnh không lây nhiễm; y tế thôn
Keywords:
Aawareness; role; non-communicable disease; village health workers
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/378
File nội dung:
o210688.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log