Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 41
Tập 31, số 6 2021

THỰC TRẠNG NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 2 TUỔI Ở HAI PHƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2020

BREASTFEEDING SITUATION AND SOME RELATED FACTORS AMONG MOTHERS WHO HAVE CHILDREN UNDER 2 YEARS OLD IN TWO WARDS IN THAI NGUYEN CITY, 2020
Tác giả: Lục Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phạm Thị Thoa, Đoàn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thơm, Vũ Thị Linh, Nguyễn Thị Minh Diễm, Trần Thị Hồng Vân
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành trên 196 bà mẹ có con dưới 2 tuổi nhằm mô tả thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con dưới 2 tuổi ở hai phường tại Thành phố Thái Nguyên năm 2020. Kết quả cho thấy tỷ lệ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là 74,5%; tỷ lệ trẻ được bú sữa mẹ lần đầu trong vòng 1 giờ đầu sau sinh 42,8%, 24 giờ đầu sau sinh 18,4%, sau 24 giờ 38,8%; tỷ lệ các bà mẹ không cho con sử dụng đồ uống nào ngoài sữa mẹ trong 6 tháng đầu là 73,5%; thời điểm cho trẻ ăn bổ sung trên 6 tháng tuổi chiếm 26,2%. Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan giữa trình độ học vấn, phương pháp sinh trẻ, số con hiện tại, được cán bộ hướng dẫn về nuôi con bằng sữa mẹ với nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Tỷ lệ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tương đối cao; không có sự liên quan giữa trình độ học vấn, phương pháp sinh trẻ, số con hiện tại, được cán bộ hướng dẫn về nuôi con bằng sữa mẹ với nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu.
Summary:
A cross-sectional study was conducted on 196 mothers have children under 2 years old in two wards in Thai Nguyen City to describe breastfeeding situation and some related factors among mothers, 2020. The results showed that the percentage of exclusively breastfeeding during the frst 6 months of child was 74.5%; 42.8% children were received breast milk within the frst hour after delivery, 38.8% after 24 hours; the proportion of children without any beverages within the frst 6 months was 73.5%; there were 26.2% children received food supplement over 6 months. The fnding showed no relationship between exclusive breastfeeding in the frst 6 months and education level, deliver methods, and breastfeed guiding from healthcare staff at the frst breastfeed of children The percentage of exclusive breastfeeding in the frst 6 months was 74.5%; There were no relationship between between exclusive breastfeeding in the frst 6 months and educational levels, delivery methods, and breastfeeding guides of healthcare staff.
Từ khóa:
Nuôi con bằng sữa mẹ; trẻ dưới 2 tuổi; bú sữa mẹ hoàn toàn
Keywords:
Breastfeeding; children under 2 years old; exclusive breastfeeding
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/372
File nội dung:
o210641.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log