Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 181
Tập 31, số 6 2021

THỰC TRẠNG STRESS Ở ĐIỀU DƯỠNG TẠI MỘT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN TỈNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

STRESS AND SOME STRESS OCCUPATIONAL FACTORS AMONG NURSES AT A PROVINCIAL HOSPITAL, 2020
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, Trần Thị Hà My
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành từ tháng 4 – tháng 7/2020 trên 287 điều dưỡng đang làm việc tại bệnh viện đa khoa tỉnh với mục tiêu mô tả thực trạng stress của điều dưỡng tại bệnh viện. Nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi tự điền dựa trên thang đo DASS 21 nhằm xác định tỷ lệ stress của điều dưỡng và bộ công cụ chuẩn ENSS để khảo sát các yếu tố thuộc về công việc có nguy cơ gây stress ở điều dưỡng. Kết quả cho thấy 43,5% điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh bị stress. Kết quả các yếu tố ảnh hưởng đến stress của điều dưỡng: Làm các thủ tục gây đau đớn cho người bệnh; cảm giác không đủ khả năng hỗ trợ tâm lý cho gia đình người bệnh; phải chuẩn bị dụng cụ cho bác sỹ; thiếu cơ hội nói chuyện cởi mở với đồng nghiệp về các vấn đề liên quan đến nơi làm việc; chịu trách nhiệm về những việc ngoài nghĩa vụ; quá nhiều nhiệm vụ không liên quan đến công việc điều dưỡng; tiếp xúc với những nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn của bản thân; gia đình bệnh nhân có những đòi hỏi không hợp lý. Nghiên cứu khuyến nghị giảm nguy cơ stress cho điều dưỡng thông qua tổ chức lao động phù hợp và có các phương pháp hỗ trợ giảm stress.
Summary:
This cross sectional study was implemented from April to July, 2020 on 287 nurses at a provincial hospital. This study aims to describe stress among nurses and occupational stress factors. DASS 21 questionnaire is used to investigate stress among nurses and ENSS questionnaire is used to explore different occupational elements that might cause stress. Results show that the percentage of nurses who feel stressed is 43.5%. Results from data collected using ENSS show that nurses at the hospital are exposed to all occupational elements including witnessing patients’ pain, feeling incapable to support patients’ family mentally, assisting doctors to prepare equipment, having less opportunities to talk openly to colleagues, being assigned tasks outside of normal responsibilities, being overload with non ofcial tasks, being exposed to health risks at work, relatives of patients have unreasonable requirements. It is recommended that the hospital should have control measures to protect workers from excessive stress.
Từ khóa:
Stress; điều dưỡng; bệnh viện; DASS; ENSS; yếu tố nghề nghiệp
Keywords:
Stress; nurse; hospital; DASS; ENSS; occupational factors
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/390
File nội dung:
o2106181.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log