Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 129
Tập 31, số 6 2021

TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, MỨC ĐỘ VẬN ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN ĐỨC, HUYỆN HOÀI ÂN, TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020

NUTRITIONAL STATUS, PHYSICAL ACTIVITIES AND SOME RELATED FACTORS IN JUNIOR SCHOOL CHILDREN AN DUC, IN HOAI AN, BINH DINH PROVINCE, 2020
Tác giả: Bùi Thị Hoàng Lan, Trần Thị Phương Linh, Nguyễn Ngọc Bích
Tóm tắt:
Nhiều quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với gánh nặng kép về dinh dưỡng bao gồm cả suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, trong đó có Việt Nam. Nghiên cứu cắt ngang trên 318 học sinh của trường trung học cơ sở Ân Đức tại tỉnh Bình Định năm 2020. Mục tiêu của nghiên cứu là mô tả tình trạng dinh dưỡng và mức độ vận động cùng các yếu tố liên quan ở học sinh từ 12 – 15 tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng gầy còm, suy dinh dưỡng thấp còi, thừa cân – béo phì lần lượt là 12,9%, 8,2%, 16,0%. Có đến 36,5% học sinh có mức độ vận động thấp dựa trên điểm số vận động PAQ-C. Tỷ lệ học sinh dành thời gian cho việc sử dụng thiết bị điện tử > 2 giờ/ngày chiếm tỷ lệ khá cao 56,6%. Có mối liên quan giữa tình trạng suy dinh dưỡng gầy còm và suy dinh dưỡng thấp còi với tuổi của học sinh. Có mối liên quan giữa tình trạng thừa cân – béo phì với tần suất sử dụng thức ăn đường phố. Kết quả này cho thấy các chương trình can thiệp về dinh dưỡng và vận động cần được quan tâm trên đối tượng học sinh từ 12 – 15 tuổi tại Hoài Ân, Bình Định.
Summary:
Many countries around the world, including Vietnam, are facing a double burden of nutrition including malnutrition, overweight and obesity. This was a cross-sectional study of 318 students at An Duc Secondary school, Binh Dinh province in 2020. The objective of this study was to describe nutritional status, physical activities and some related factors in students from 12 – 15 years old. The research results showed that the prevalence of wasting, stunting and overweight - obese in students were 12.9%, 8.2%, 16.0%, respectively. Approximately 36.5% of students had low physical activity level based on the PAQ-C score. The proportion of students spending their time using electronic devices exceeding 2 hours/ day was quite high 56.6%. There is a relationship between wasting and stunting with the age of students. There was a relationship between overweight - obesity and the frequency of street food use. These results show that nutrition and physical activities interventions should be focused on students from 12 to 15 years old.
Từ khóa:
Tình trạng dinh dưỡng; mức độ vận động; PAQ-C; học sinh trung học cơ sở
Keywords:
Nutrition status; physical activities; PAQ-C; secondary school students
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/384
File nội dung:
o2106129.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log