Chủ nhật, 03/12/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh ngoại trú đến khám bệnh tại cơ sở Phòng khám đa khoa 182 Lương Thế Vinh - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Thực trạng hút thuốc lá của cán bộ, giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Việt Nam năm 2022
Sự hỗ trợ xã hội và mức độ trầm cảm, lo âu, stress ở bệnh nhân ung thư điều trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế năm 2022
Trang: 171
Tập 31, số 6 2021

TÌNH TRẠNG SÂU RĂNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2019

CARIES STATUS AND SOME RELATED FACTORS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN VINH PHUC PROVINCE 2019
Tác giả: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hồng Minh, Lê Thị Thu Hải
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ sâu răng và một số yếu tố liên quan với tình trạng sâu răng ở học sinh tiểu học tại tỉnh Vĩnh phúc năm 2019, từ đó hoạch định các biện pháp dự phòng sâu răng cho trẻ em tại địa phương này trong thời gian tới. Với phương pháp mô tả cắt ngang trên 400 học sinh tiểu học từ 6 – 10 tuổi tại một trường tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc, được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên từ danh sách học sinh các lớp. Tình trạng sâu răng ở trẻ em được ghi nhận bởi chỉ số răng sâu – mất – trám (DMFT) và chỉ số mặt răng sâu – mất – trám (DMFS) theo tiêu chí của Tổ chức Y tế thế giới. Thói quen vệ sinh răng miệng của trẻ em được đánh giá theo phiếu điều tra về kiến thức phòng chống bệnh sâu răng và thực hành phòng chống sâu răng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thói quen chải răng sau bữa ăn phụ có liên quan với việc làm giảm sâu răng (OR = 1,891; 95% CI: 1,098 - 3,257) có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Chưa thấy mối liên quan giữa các yếu tố khác với tình trạng sâu răng ở trẻ em. Cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em tiểu học.
Summary:
The study aims to describe caries status and some related factors in primary school children in Vinh Phuc province 2019, there by planning measures to prevent dental caries for children in the near future. A cross-sectional study was caried out with a sample size of 400 children from 6 - 10 years old that selected randomly from school children list of school. Caries in permanent dentition status was recognized by the tooth decay - loss - fllings index (DMFT) and the surface decay - loss - fllings index (DMFS) according to the World Health Organization criteria. The children’s oral hygiene habits were evaluated according to the questionnaire on knowledge about tooth decay prevention and tooth decay prevention practices. The results showed that, the habit of brushing after sweet snack eating lead to reduce tooth decay statistically (p < 0,05). The association between other factors and tooth decay in children had not been yet identifed. This result showed that it is necessary to promote dental health care activities for children.
Từ khóa:
Yếu tố liên quan; sâu răng; trẻ em; Vĩnh Phúc
Keywords:
Related factors; tooth decay; children; Vinh Phuc
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/389
File nội dung:
o2106171.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THƯ CHÚC MỪNG 98 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/06/2023). Kính chúc các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hy vọng các đồng chí luôn giữ vững ngòi bút, lập trường và sự khách quan, trung thực của mình để góp phần phát triển nền báo chí nước nhà. GS. TS Đặng Đức Anh (Tổng biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log