Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 171
Tập 31, số 6 2021

TÌNH TRẠNG SÂU RĂNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2019

CARIES STATUS AND SOME RELATED FACTORS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN VINH PHUC PROVINCE 2019
Tác giả: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hồng Minh, Lê Thị Thu Hải
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ sâu răng và một số yếu tố liên quan với tình trạng sâu răng ở học sinh tiểu học tại tỉnh Vĩnh phúc năm 2019, từ đó hoạch định các biện pháp dự phòng sâu răng cho trẻ em tại địa phương này trong thời gian tới. Với phương pháp mô tả cắt ngang trên 400 học sinh tiểu học từ 6 – 10 tuổi tại một trường tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc, được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên từ danh sách học sinh các lớp. Tình trạng sâu răng ở trẻ em được ghi nhận bởi chỉ số răng sâu – mất – trám (DMFT) và chỉ số mặt răng sâu – mất – trám (DMFS) theo tiêu chí của Tổ chức Y tế thế giới. Thói quen vệ sinh răng miệng của trẻ em được đánh giá theo phiếu điều tra về kiến thức phòng chống bệnh sâu răng và thực hành phòng chống sâu răng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thói quen chải răng sau bữa ăn phụ có liên quan với việc làm giảm sâu răng (OR = 1,891; 95% CI: 1,098 - 3,257) có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Chưa thấy mối liên quan giữa các yếu tố khác với tình trạng sâu răng ở trẻ em. Cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em tiểu học.
Summary:
The study aims to describe caries status and some related factors in primary school children in Vinh Phuc province 2019, there by planning measures to prevent dental caries for children in the near future. A cross-sectional study was caried out with a sample size of 400 children from 6 - 10 years old that selected randomly from school children list of school. Caries in permanent dentition status was recognized by the tooth decay - loss - fllings index (DMFT) and the surface decay - loss - fllings index (DMFS) according to the World Health Organization criteria. The children’s oral hygiene habits were evaluated according to the questionnaire on knowledge about tooth decay prevention and tooth decay prevention practices. The results showed that, the habit of brushing after sweet snack eating lead to reduce tooth decay statistically (p < 0,05). The association between other factors and tooth decay in children had not been yet identifed. This result showed that it is necessary to promote dental health care activities for children.
Từ khóa:
Yếu tố liên quan; sâu răng; trẻ em; Vĩnh Phúc
Keywords:
Related factors; tooth decay; children; Vinh Phuc
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/389
File nội dung:
o2106171.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log