Thứ hai, 02/08/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue và các yếu tố khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh, 2019 - 2020
Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm vắc xin Viêm gan B sơ sinh tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm 2020
Hiệu quả sử dụng sữa tươi bổ sung 19 vi chất dinh dưỡng và khoáng chất đối với tình trạng dinh dưỡng trẻ tiểu học tại tỉnh miền núi phía Bắc, năm 2018
Trang: 171
Tập 31, số 6 2021

TÌNH TRẠNG SÂU RĂNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2019

CARIES STATUS AND SOME RELATED FACTORS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN VINH PHUC PROVINCE 2019
Tác giả: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hồng Minh, Lê Thị Thu Hải
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ sâu răng và một số yếu tố liên quan với tình trạng sâu răng ở học sinh tiểu học tại tỉnh Vĩnh phúc năm 2019, từ đó hoạch định các biện pháp dự phòng sâu răng cho trẻ em tại địa phương này trong thời gian tới. Với phương pháp mô tả cắt ngang trên 400 học sinh tiểu học từ 6 – 10 tuổi tại một trường tiểu học tỉnh Vĩnh Phúc, được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên từ danh sách học sinh các lớp. Tình trạng sâu răng ở trẻ em được ghi nhận bởi chỉ số răng sâu – mất – trám (DMFT) và chỉ số mặt răng sâu – mất – trám (DMFS) theo tiêu chí của Tổ chức Y tế thế giới. Thói quen vệ sinh răng miệng của trẻ em được đánh giá theo phiếu điều tra về kiến thức phòng chống bệnh sâu răng và thực hành phòng chống sâu răng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thói quen chải răng sau bữa ăn phụ có liên quan với việc làm giảm sâu răng (OR = 1,891; 95% CI: 1,098 - 3,257) có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Chưa thấy mối liên quan giữa các yếu tố khác với tình trạng sâu răng ở trẻ em. Cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em tiểu học.
Summary:
The study aims to describe caries status and some related factors in primary school children in Vinh Phuc province 2019, there by planning measures to prevent dental caries for children in the near future. A cross-sectional study was caried out with a sample size of 400 children from 6 - 10 years old that selected randomly from school children list of school. Caries in permanent dentition status was recognized by the tooth decay - loss - fllings index (DMFT) and the surface decay - loss - fllings index (DMFS) according to the World Health Organization criteria. The children’s oral hygiene habits were evaluated according to the questionnaire on knowledge about tooth decay prevention and tooth decay prevention practices. The results showed that, the habit of brushing after sweet snack eating lead to reduce tooth decay statistically (p < 0,05). The association between other factors and tooth decay in children had not been yet identifed. This result showed that it is necessary to promote dental health care activities for children.
Từ khóa:
Yếu tố liên quan; sâu răng; trẻ em; Vĩnh Phúc
Keywords:
Related factors; tooth decay; children; Vinh Phuc
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/389
File nội dung:
o2106171.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log