Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 121
Tập 31, số 6 2021

TỶ LỆ CẬN THỊ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THỊ XÃ BA ĐỒN TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2019

THE PREVALENCE OF MYOPIA AND SOME ASSOCIATED FACTORS AMONG SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BA DON TOWN, QUANG BINH PROVINCE IN 2019
Tác giả: Lê Thị Lệ Thu, Võ Thanh Long, Trịnh Phú Tùng, Trần Duy An, Đặng Nguyễn Triều Nguyên, Nguyễn Minh Tú, Phan Văn Năm, Nguyễn Thanh Gia
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ hiện mắc cận thị ở học sinh trung học cơ sở tại thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình năm 2019 và mô tả một số yếu tố liên quan đến mắc cận thị ở đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 799 đối tượng học sinh (khối lớp 6 - lớp 9) tại 10 trường trung học cơ sở trên địa bàn Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ học sinh trung học cơ sở mắc cận thị chiếm 35,8%. Một số yếu tố liên quan đến mắc cận thị ở đối tượng nghiên cứu bao gồm: Yếu tố gia đình (có người cận thị với OR = 2,5; KTC 95%:1,8 - 3,6), tình trạng học thêm (học sinh học thêm từ 1 - 2 giờ/ngày với OR = 1,6; KTC 95%: 1,1 - 2,3), thói quen chơi game (học sinh chơi game < 1 giờ/ngày với OR = 1,5; KTC 95%: 1,1 - 2,1, chơi từ 1 - 2 giờ/ngày với OR = 2,2; KTC 95%:1,4 - 3,5, chơi > 2 giờ/ngày với OR = 3,2; KTC 95%: 1,6 - 6,5). Tỷ lệ cận thị ở học sinh trung học cơ sở khá cao. Do đó, gia đình và nhà trường cần tiến hành các biện pháp can thiệp thích hợp để giải quyết vấn đề cận thị ở học sinh.
Summary:
The study aimed to determine the prevalence of myopia and describe some related factors among secondary school students in Ba Don town, Quang Binh province in 2019. A schoolbased cross-sectional study of 799 students in grades six to nine was performed at 10 secondary schools in Ba Don town, Quang Binh province in 2019. Our results indicated that the prevalence of secondary school students with myopia accounts for 35.8%. Some factors associated with myopia among the students included family factors (family member with myopia with OR = 2.5; 95%CI: 1.8 - 3.6), time spent on after-school tutoring programs (time spent more than 1 - 2 hour/day with OR = 1.6; 95%CI: 1.1 - 2.3), playing video games status (play game < 1 hour/ day with OR = 1.5; 95%CI: 1.1 - 2.1, play game 1 - 2 hour/day with OR = 2.2; 95%CI: 1.4 - 3.5, play game > 2 hour/day with OR = 3.2; 95%CI: 1.6 - 6.5). The prevalence of myopia among these students is quite high. Thus, appropriate interventions should be conducted to deal with the issue of school-age myopia.
Từ khóa:
Cận thị; học sinh trung học cơ sở; Quảng Bình
Keywords:
Myopia; secondary school students; Quang Binh
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/383
File nội dung:
o2106121.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log