Thứ tư, 01/02/2023
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Tỷ lệ hiện mắc tiền đái tháo đường và các yếu tố liên quan tại tỉnh Bình Dương
Kiến thức, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn và một số yếu tố liên quan của các bà mẹ có con 7 - 12 tháng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai năm 2022
Chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của người cao tuổi tại Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Trang: 81
Tập 31, số 6 2021

TỶ LỆ NHIỄM CÁC CHỦNG HPV Ở PHỤ NỮ BÁN DÂM TẠI HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018

PREVALENCE OF HPV TYPES AMONG FEMALE SEX WORKERS IN HANOI AND HO CHI MINH CITY IN 2018
Tác giả: Lê Anh Tuấn, Nguyễn Vân Trang, Đặng Đức Anh, Trần Thị Len, Đỗ Vũ Minh Hà, Nguyễn Thu Hiền, Cao Thị Nhung
Tóm tắt:
Một nghiên cứu mô tả cắt ngang đã được thực hiện năm 2018 để ước tính tỷ lệ nhiễm các chủng vi rút gây u nhú ở người (HPV) trong 700 phụ nữ bán dâm (PNBD) ở TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm ít nhất một chủng HPV trong nhóm PNBD ở Việt Nam là 26,4%. Trong số người nhiễm HPV, nhiễm nhiều hơn một chủng chiếm 69,4% và chỉ nhiễm một chủng là 30,6%. Các chủng HPV phổ biến mà nhóm PNBD nhiễm là HPV-52 (9,8%), HPV-66 (7,6%) và HPV-68 (7,6%). Tỷ lệ nhiễm hai chủng nguy cơ cao HPV-16 và HPV-18 tương ứng là 4,0% và 1,9%; hai chủng nguy cơ thấp HPV-6 và HPV-11 tương ứng là 1,3% và 2,1%. Nghiên cứu góp phần cung cấp thông tin cho chương trình phòng ngừa sớm ung thư cổ tử cung và vắc xin HPV cho quần thể nguy cơ cao lây nhiễm HPV này.
Summary:
A cross - sectional study was conducted among 700 female sex workers (FSW) in Hanoi and Ho Chi Minh City in 2018 to determine the overal and type-specifc prevalence of Human Papillomavirus (HPV) infection in this population. The results showed that the overal prevalence of any HPV among FSW in Vietnam in 2018 was 26.4%. Among HPV infected FSW, infection with more than one type accounted for 69.4% and only one type was 30.6%. The most common types of HPV among FSW were HPV- 52 (9.8%), HPV-66 (7.6%), and HPV-68 (7.6%). The proportions of infection with two high-risk types, HPV-16 and HPV-18 were 4.0% and 1.9%; the two low-risk types of HPV-6 and HPV- 11 were 1.3% and 2.1%, respectively. The study provides information for the early prevention program of cervical cancer and the HPV vaccine for this high-risk population of HPV.
Từ khóa:
HPV; phụ nữ bán dâm; Việt Nam
Keywords:
HPV; female sex workers; Vietnam
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/377
File nội dung:
o210681.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
THÔNG BÁO SỐ 4
Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị khoa học Y học dự phòng toàn quốc năm 2023 Tiếp theo Thông báo số 78/TB-HYHDP ngày 27 tháng 04 năm 2021, Thông báo số 44/TB-HYHDP ngày 18 tháng 02 năm 2022 và thông báo số 282/TB-HYHDP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội Y học dự phòng Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Khoa học với chủ đề “Chung tay vì Sức khỏe cộng đồng” kết hợp với Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Y học Dự phòng Việt Nam (1961 – 2021), Hội Y học dự phòng Việt Nam xin thông báo chính thức tổ chức Hội nghị
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log