Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 133
Tập 31, số 7 2021

HIỆU QUẢ CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN Ở TRẺ 2 - 5 TUỔI SUY DINH DƯỠNG THẤP CÒI SAU BỔ SUNG SẢN PHẨM DINH DƯỠNG GIÀU VI CHẤT DINH DƯỠNG TẠI TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2016

IMPROVING NUTRITIONAL STATUS AND DIETARY INTAKE OF STUNTED CHILDREN 2 - 5 YEARS OLD THROUGH THE NUTRIENT - RICH PRODUCTS SUPPLEMENTATION IN TUYEN QUANG PROVINCE IN 2016
Tác giả: Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Trọng Hưng, Nguyễn Thị Phương, Trương Tuyết Mai
Tóm tắt:
Nghiên cứu thử nghiệm cộng đồng có đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của trẻ 2 - 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi sau can thiệp sản phẩm giàu vi chất dinh dưỡng tại 2 xã thuộc huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Chọn 200 trẻ 2 - 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm, nhóm can thiệp được uống bổ sung 2 gói sản phẩm dinh dưỡng/ngày liên tục trong 9 tháng, nhóm chứng thực hiện chế độ ăn bình thường và không sử dụng sản phẩm dinh dưỡng. Sau 6 và 9 tháng can thiệp, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi ở nhóm can thiệp giảm 24,5%, 34,7% so với nhóm chứng giảm được 13,3%, 19,4%, p < 0,05. Sau 6 tháng và sau 9 tháng, tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân ở nhóm can thiệp giảm 2,1% và 4,2% so với nhóm chứng lại tăng 8,2% và 6,1%, p > 0,05. Năng lượng, lượng protein, lipid khẩu phần, vitamin A, C; canxi, sắt, kẽm khẩu phần của nhóm can thiệp đã tăng lên đáng kể so với ban đầu và so với nhóm chứng, p < 0,05 sau 9 tháng can thiệp. Sử dụng sản sản phẩm dinh dưỡng giàu vi chất dinh dưỡng trong 9 tháng có hiệu quả cải thiện tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần ở trẻ 2 - 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi.
Summary:
A cluster randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of nutrient-rich product supplementation on the nutritional status and dietary intake of stunting children 2 - 5 years old in 2 communes of Yên Sơn district, Tuyên Quang province. 200 stunted children 2 - 5 years old were randomly divided into 2 groups. The intervention group was given 2 packs of nutritional products/ day for 9 consecutive months, the control group followed the normal diet. After 6 and 9 months of intervention, the rate of stunting children in the intervention group decreased by 24.5%, 34.7% compared to the control group, decreased by 13.3%, 19.4%, p < 0.05. After 6 months and after 9 months, the rate of underweight malnutrition in the intervention group decreased by 2.1% and 4.2% compared to the control group and increased by 8.2% and 6.1%, p > 0.05. Energy, protein, lipids, vitamins A, C; calcium, iron, zinc of dietary of the intervention group increased signifcantly compared to the baseline and compared with the control group, p < 0.05 after 9 months of intervention. Daily supplementing of nutrientrich products during 9 months improved weight gain, dietary intake while decreasing the stunting rate and underweight rate among stunted children 2 - 5 years old.
Từ khóa:
Suy dinh dưỡng thấp còi; khẩu phần; trẻ 2 - 5 tuổi; sản phẩm dinh dưỡng; Tuyên Quang
Keywords:
Stunted; diet intake; children 2 - 5 years old; Nutrition products; Tuyen Quang province
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/408
File nội dung:
o2107133.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log