Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 90
Tập 31, số 7 2021

MỐI LIÊN QUAN GIỮA VÉC TƠ TRUYỀN BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE VÀ CÁC YẾU TỐ KHÍ HẬU TẠI TỈNH HÀ TĨNH, 2019 - 2020

THE RELATIONSHIP BETWEEN DENGUE VECTOR AND CLIMATE FACTORS IN HA TINH PROVINCE, 2019 - 2020
Tác giả: Nguyễn Lương Tâm, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Công Hiếu, Hồ Thị Tú, Nguyễn Hữu Thanh
Tóm tắt:
Đây là nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại 13 xã/phường thuộc tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 9/2019 đến 8/2020 nhằm mô tả mối liên quan giữa véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) và các yếu tố khí hậu. Nghiên cứu thu thập các dữ liệu về thời tiết từ trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh, đồng thời thu thập muỗi, lăng quăng bọ gậy hàng tháng từ 13 xã/phường thuộc 13 huyện/thị xã/thành phố trên toàn tỉnh. Có tổng số 7.800 mẫu véc tơ đã được thu thập để phân tích trong nghiên cứu này. Phân tích hệ số tương quan cho thấy có mối tương quan chặt chẽ có ý nghĩa thống kê giữa nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm trung bình hàng tháng với chỉ số mật độ muỗi Aedes (Cả 2 loại Aedes aegypti và Aedes albopictus) (p < 0,05) truyền bệnh SXHD. Việc truyền thông nguy cơ cần chú ý đến dự báo về sự thay đổi các yếu tố khí hậu như lượng mưa, độ ẩm, nhiệt độ để có kế hoạch phòng ngừa sự phát triển của vec tơ truyền bệnh SXHD.
Summary:
This is a cross-sectional study conducted in 13 communes/wards of Ha Tinh province from September 2019 to August 2020 to explore the relationship between dengue vector transmission and climate factors. The study collected weather data from the provincial hydro-meteorological center and collected samples of larvae and larvae every month from 13 communes/wards in 13 districts/towns/ cities across the province. There was a total of 7800 vector sample collections. Analysis of the correlation coeffcient showed a statistically signifcant association between monthly temperature, rainfall, humidity, and mosquito density index (p < 0.05). Risk communication should pay attention to the forecast of changes in climatic factors such as rainfall, humidity, and temperature to have a plan to prevent the development of dengue vectors.
Từ khóa:
Sốt xuất huyết Dengue; muỗi Aedes; nhiệt độ; độ ẩm lượng mưa
Keywords:
Dengue fever; Aedes mosquito; temperature; humidity; rainfall
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/403
File nội dung:
o210790.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log