Thứ hai, 20/09/2021
 NămSố
 Từ khóa
 Tác giả
Tìm thông tin khác
Thực trạng quản lý sử dụng kháng sinh của ba bệnh viện tại tỉnh Khánh Hòa, 2020
Niềm tin vào thuốc của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình năm 2020
Thực trạng tử vong do bệnh dại ở người tại khu vực Tây Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020
Trang: 115
Tập 31, số 7 2021

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MA TÚY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN NHÓM NGƯỜI BỆNH TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ METHADONE – TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CAO BẰNG NĂM 2021

DRUG USE STATUS AND SOME RELATED FACTORS IN THE GROUP OF PATIENTS AT THE METHADONE TREATMENT FACILITY OF CAO BANG CENTER FOR DISEASE CONTROL IN 2021
Tác giả: Đinh Thúy Quỳnh, Hồ Thị Hiền
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 310 người bệnh đang điều trị liều duy trì Methadone tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng từ tháng 02/2021 đến tháng 4/2021 nhằm mô tả thực trạng sử dụng ma túy (SDMT) và một số yếu tố liên quan trên nhóm người bệnh Methadone. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người bệnh trong quá trình điều trị Methadone có SDMT trong vòng một tháng qua là 32,6% (Heroin: 21,3%, ma túy đá: 8,7%, các loại ma túy khác: 2,6%). Tần suất SDMT từ 2 - 3 lần/tháng là 64,4%. Phân tích hồi quy logistics đa biến cho thấy các yếu tố liên quan đến SDMT trong nhóm người bệnh gồm SDMT lần đầu tiên dưới 25 tuổi (OR = 7,33, 95%KTC: 3,07 – 17,54); không có việc làm (OR = 5,33, 95%KTC: 1,51 – 18,77 ); thời gian SDMT trên 10 năm (OR = 0,07, 95%KTC: 0,01 – 0,36); không tuân thủ điều trị (OR = 3,94, 95%KTC: 2,01 – 7,73); không được cán bộ y tế tư vấn về tác hại của việc sử dụng lại ma túy (OR = 0,1, 95%KTC: 0,04 - 0,2); và có người thân/bạn bè/bạn tình đang SDMT (OR = 6,54, 95%KTC: 3,2 - 13,35). Cơ sở điều trị cần bổ sung thêm tư vấn viên và tăng cường các hoạt động tư vấn người bệnh về tuân thủ điều trị Methadone, kiến thức về ma túy tổng hợp, tư vấn hỗ trợ tâm lý cho người bệnh có thời gian sử dụng ma túy trên 10 năm.
Summary:
This was a cross - sectional study of 310 patients was treated on Methadone maintenance dose at the Methadone Treatment Facility of Cao Bang CDC from February 2021 to April 2021 aims to describe drug use status and some related factors among MMT patients. The research results showed that the rate of patients during Methadone treatment drug use within a month prior to the study, accounting for 32.6% (Heroin: 21.3%, meth: 8.7%, other ATS: 2.6%). The frequency of drug use from 2 - 3 times/month was 64.4%. Multivariate logistic regression analysis showed that factos associated with drug use among MMT patients due to: group of frst drug use under 25 years old (OR = 7.33 , 95%CI: 3.07 – 17.54), no job (OR = 5.33, 95%CI: 1.51 – 18.77 ), drug use time over 10 years (OR = 0.07, 95%CI: 0.01 – 0.36), non-adherence treatment (OR = 3.94, 95%CI: 2.01 – 7.73), not counseled by medical staff on the harmful effects of drug use (OR = 0.1, 95%CI: 0.04 - 0.2) and patients have relatives/friends/partners who still use drugs (OR = 6.54, 95%CI: 3.2 - 13.35). Treatment Facility need to add more consultants and strengthen counseling activities for patients on adherence to Methadone treatment, knowledge about ATS, counseling and psychological support for patients who have used drugs for more than 10 years should get more attention.
Từ khóa:
Sử dụng ma túy; Methadone; ma túy tổng hợp; Cao Bằng
Keywords:
Drug use; Methadone; amphetamine type stimulants; Cao Bang
DOI: https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/406
File nội dung:
o2107115.pdf
Tải file:
Tải file với tiền ảo trong tài khoản thành viên.
Thông tin trong cùng số xuất bản:
CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, xin kính chúc các đồng nghiệp, chuyên gia bình duyệt và thành viên Ban Biên tập mạnh khỏe, thành công và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Báo chí. GS.TS Đặng Đức Anh (Tổng Biên tập Tạp chí Y học dự phòng)
Website www.tapchiyhocduphong.vn được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log